Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa /Jablko, RE/. PHOTO: European Union 2023.

L. Ď. Nicholsonová: Európske preukazy odstránia diskrimináciu ľudí so zdravotným postihnutím pri cestovaní

Ľudia so zdravotným postihnutím čelia diskriminácii v rôznych oblastiach života, preto je dôležité odstraňovať ich nielen na národnej, ale aj európskej úrovni. To je cieľom novej smernice EÚ, ktorá sa týka európskeho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím a parkovacieho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím.

Ide o významné zmeny, ktoré na konferenciách v Bratislave a v Košiciach pre zástupcov ľudí so zdravotným postihnutím a zástupcov príslušných ministerstiev, úradov práce a iných relevantných inštitúcii prezentovala hlavná spravodajkyňa tejto smernice poslankyňa EP Lucia Ďuriš Nicholsonová. Podujatia boli organizované v spolupráci s europoslancom Jozefom Mihálom a frakciou Renew.

Viac ako 200 účastníkom konferencie poslankyňa EP  Lucia Ďuriš Nicholsonová predstavila detailné informácie týkajúce sa procesu vzniku smernice a jej obsahu. „Ľudia so zdravotným postihnutím mali doteraz pri cestovaní v rámci krajín EÚ veľké bariéry. Stávalo sa, že im jednotlivé členské krajiny veľakrát nepriznávali zľavy a benefity, ktoré požívali ich občania napr. v oblasti dopravy, športu, kultúry. Nová legislatíva sa teda zamerala predovšetkým na odstránenie tejto diskriminácie, čím sa aj pre ľudí so zdravotným postihnutím stane voľný pohyb, zakotvený v základných zmluvách Únie realitou,“ povedala europoslankyňa.

Ako odznelo na konferencii zo strany účastníkov, na túto smernicu čakali ľudia so zdravotným postihnutím viac ako 15 rokov, a preto vyjadrili poďakovanie poslankyni Lucii Ďuriš Nicholsonovej za jej nasadenie a úspešné a rekordne rýchle vyrokovanie v takom krátkom období. Účastníci konferencie sa zhodli na tom, že teraz je najväčšou výzvou uvedenie smernice do praxe. Členské štáty na to budú mať 30 mesiacov. „Zladiť podmienky pre ľudí s európskym preukazom naprieč Európskou Úniou bude náročný proces. Už len v rámci Slovenska platia napríklad pri cestovaní verejnou dopravou rôzne pravidlá,“ povedal predseda Slovenského fóra pre osoby so zdravotným postihnutím Branislav Mamojka.

Viac..  Europoslanci schválili reformy pre udržateľnejší a odolnejší trh EÚ s plynom

Dôležité je, že oba európske preukazy budú mať fyzickú aj digitálnu podobu s potrebnými zabezpečovacími prvkami a budú vzájomne uznávané vo všetkých členských štátoch EÚ. Ich držitelia budú mať rovnaké výhody spojené so štatútom zdravotne postihnutej osoby aké platia aj pre rezidentov a občanov v členskom štáte, do ktorého vycestujú.

Europoslanec Jozef Mihál na konferencii 22. a 25. marca venoval pozornosť právam ľudí s postihnutím v slovenskom sociálnom systéme. „Žiaľ smernica sa netýka dávok sociálneho zabezpečenia. Ich harmonizácia zostáva veľkou výzvou pre štáty Európskej únie. Výzvou v slovenskej legislatíve a ochrane ľudí so zdravotným postihnutím je napríklad náprava nespravodlivosti pri výpočte invalidných dôchodkov a ich valorizácii,“ povedal europoslanec a člen výboru pre zamestnanosť a sociálne veci Jozef Mihál.

O mam

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál: Podporujem dohodu dosiahnutú v trialógoch vo veci reformy trhov EÚ s plynom a vodíkom

Poslanci schválili reformy pre udržateľnejší a odolnejší trh EÚ s plynom • Nová smernica prispeje …

Consent choices