Európska komisia chce, aby ľudia na Slovensku vedeli, aké práva a príležitosti im dáva členstvo v EÚ

Európska únia sa musí priblížiť k občanovi, zhodli sa na tom ministri a štátni tajomníci pre európske záležitosti počas neformálnych rokovaní v Bratislave. Hovorili aj o zlepšení komunikácie s občanmi o európskych témach a nutnosti zdôrazňovať pozitívny prínos EÚ pre ich každodenný život.

Na Slovensku je hlavnou inštitúciou, akoby predĺženou rukou Európskej komisie a hlavným kontaktným bodom, Zastúpenie Európskej komisie (ZEK) so sídlom v Bratislave. Vzniklo vstupom Slovenska do EÚ, teda 1. mája 2004. Jeho úlohou je vysvetľovať európske politiky na Slovensku, zastupovať Európsku komisiu ako najvyšší výkonný orgán EÚ, informovať o aktivitách Komisie a jej legislatívnych návrhoch. Mapuje aj politický, hospodársky a sociálny vývoj na Slovensku. Veľký dôraz kladie na informačné aktivity a podujatia pre širokú aj odbornú verejnosť.

„Zamestnanci Zastúpenia EK na Slovensku pravidelne organizujú rôzne súťaže pre študentov, často prednášajú žiakom ako aj seniorom o histórii, inštitúciách a politikách Európskej únie. Pripravujeme aj veľa odborných podujatí, konferencií a seminárov na témy, ktoré sú dôležité pre rozvoj Slovenska. Mediálny servis Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku zabezpečuje informovanosť médií na Slovensku pravidelnými tlačovými správami o aktualitách z EÚ, poskytuje stanoviská a rozhovory a zabezpečuje pre slovenské médiá rozhovory s vysokými predstaviteľmi EÚ,“ uviedol vedúci Zastúpenia Dušan Chrenek. Zaujímavým faktom je, že percentuálne zastúpenie Slovákov pracujúcich v Európskej komisii je vyššie ako podiel Slovákov v EÚ, čo svedčí aj o tom, že sa Slováci vedia v európskych inštitúciách presadiť. Ako príklad môže slúžiť dobré meno podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, ktorý má na starosti agendu Energetickej únie.

Európski ministri sa na neformálnom rokovaní tiež zhodli, že dôležitá je nielen komunikácia smerom k občanom, ale aj úprimné diskusie s publikom a počúvanie názorov ľudí. ZEK pravidelne už niekoľko rokov usporadúva informačné aktivity a podujatia pre odbornú a širokú verejnosť. Dušan Chrenek: „Snažíme sa, a to je pre nás dôležité, aby ľudia na Slovensku vedeli, aké práva a príležitosti im členstvo v EÚ dáva a ako môžu tieto príležitosti využívať aj v praktickom živote.“ ZEK tiež dáva priestor študentom, ktorí si vďaka stáži môžu vyskúšať prácu v medzinárodnej inštitúcii.

Viac..  M. Draghi: EÚ sa musí stať jednotným štátom a nájsť nový model rastu

Zastúpenie Európskej komisie ročne organizuje alebo spoluorganizuje desiatky odborných konferencií, seminárov, workshopov a tlačových konferencií, zúčastňuje sa so svojimi informačnými a náučnými stánkami významných kultúrnych a spoločenských podujatí, festivalov a výstav, nepretržite informuje verejnosť o aktualitách prostredníctvom svojej webovej stránky www.europa.sk, ako aj prostredníctvom svojich profilov na sociálnych sieťach Facebook, Twitter, Instagram a organizuje pravidelné diskusie pre širšiu verejnosť so zameraním na aktuálne celospoločenské témy s významom pre EÚ a Slovensko s názvom Café Európa. Tento rok bolo ZEK už po ôsmykrát partnerom multižánrového festivalu Pohoda. V Európa stage tak na návštevníkov, rovnako ako po minulé roky, čakal pestrý program a viaceré aktivity. Každým rokom sa zvyšuje aj záujem o vedomostnú súťaž Mladý Európan, ktorú ZEK organizuje už od roku 2005. Tento rok sa do nej zapojilo viac ako 170 škôl z celého Slovenska. ZEK je partnerom aj iných súťaží ako Supertrieda, Junior Internet, The School Dance, ktoré prispievajú k rozvoju slovenských talentov.

Zlepšenie komunikácie a otvorenosť inštitúcií a politikov voči občanom označili ministri v Bratislave za kľúčové práve aj v súvislosti s nárastom populizmu, extrémizmu, a odstredivých síl v EÚ, ktoré často stavajú na neférovej komunikácii, prekrúcaní faktov a šírení konšpiračných teórií. V snahe vyvrátiť niektoré negatívne mýty, ktoré sa čoraz častejšie objavujú v médiách a na sociálnych sieťach Zastúpenie Európskej komisie vytvorilo špeciálnu webovú stránku www.euromyty.sk. Taktiež podporuje viaceré organizácie, ktoré sa tejto oblasti venujú.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices