Viceprezident PZ Ľubomír Ábel. PHOTO: redakcia

Viceprezident PZ Ľubomír Ábel o slovenskom predsedníctve: Na výbere policajtov sme si dali záležať

V júli začalo historicky prvé slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, vďaka ktorému má Slovensko šancu ukázať svoj pohľad na európske záležitosti. S predsedníctvom sa spájajú aj prísne bezpečnostné opatrenia, ktorým predchádzala dlhá príprava.

Slovensko predsedá Rade EÚ po prvý krát vo svojej histórii. Ako prebiehali prípravy?

Z bezpečnostného hľadiska zodpovedala príprava práve tomu, že Slovensko predsedá Rade EÚ po prvýkrát vo svojej histórii. Policajný zbor sa pripravoval od minulého roka. Ministerstvo zriadilo štáb pre prípravu, ktorý sa skladá z piatich pracovných skupín. Je to skupina na ochranu verejného poriadku, na ochranu osôb a na ochranu objektov, kde prebiehajú rokovania, no spadajú tu aj ubytovacie priestory. Ďalej je to skupina, ktorá má na starosti bezpečnú dopravnú situáciu v Bratislave a iných mestách, skupina, ktorá monitoruje bezpečnostné hrozby a riziká a operatívna skupina, ktorá zabezpečuje zber a analýzu operatívnych informácií či už v Slovenskej republike alebo v zahraničí.

Zažila niekedy Bratislava takéto veľké dopravné a bezpečnostné obmedzenie?

Určite nie, v histórii Slovenskej republiky je to prvýkrát. Obmedzenia sa dotknú významnej časti obyvateľstva. Pri príprave sme sa snažili, aby zasiahli obyvateľov čo najmenej. Po prvom mesiaci môžem povedať, že niektorí obyvatelia Bratislavy si možno ani nevšimli, že nejaké obmedzenia boli. Tie sú situované najmä na dni rokovania, na budovu Reduty  a podobne. Isté obmedzenia sa týkali aj presunov delegátov, či už na letisko v Bratislave alebo na rakúske letisko Schwechat.

Koľko policajtov je vyčlenených na slovenské predsedníctvo a čo je ich úlohou?

Úloha je jedna primárna, a to bezpečný priebeh predsedníctva. Týka sa to všetkých spomínaných pracovných skupín. Tie sú situované podľa toho, čo všetko potrebujeme zabezpečiť, to znamená verejný poriadok, dopravnú situáciu, ochranu osôb a objektov, monitoring bezpečnostných rizík a hrozieb, a k tomu prijatie opatrení. Okrem toho aj zber informácií a ich analýza. Zúčastňujú sa na tom policajti predovšetkým z Krajského riaditeľstva Bratislava či z Úradu ochrany ústavných činiteľov. Okrem toho policajti z poriadkovej polície, z dopravnej polície, z kriminálnej polície, ale aj zo železničnej, hraničnej a cudzineckej polície. Môžeme hovoriť o tisíckach policajtov. Ich počet závisí aj od rozsahu a dôležitosti rokovania. V júli sme napríklad mali 12 najprísnejších podujatí a musím povedať, že bez akéhokoľvek incidentu.

Kedy môžeme očakávať najväčšie dopravné obmedzenia počas nášho predsedníctva?

Tým, že v júni nastal odliv študentov z Bratislavy, významne to uvoľnilo bratislavské komunikácie. Dosť záťažový mesiac aj vo vzťahu k predsedníctvu bude september a čiastočne október. Jednak sa Bratislava zahustí študentmi, ľudia sa vrátia z dovoleniek a podobne, a uskutoční sa 10 významných a prísne bezpečnostných podujatí.  Napríklad 16. septembra bude v Bratislave prítomných všetkých 28 premiérov krajín EÚ. Intenzita bude pokračovať aj v októbri, kde sú plánované tri takéto dôležité stretnutia. September teda bude veľkou záťažou pre bezpečnostné zložky. Na opatreniach sa podieľa aj hasičský a záchranársky zbor, no sme vo veľmi úzkej súčinnosti aj s Ministerstvom obrany.

Viac..  Robert Hajšel: Návrh na zmeny zakladajúcich zmlúv EÚ by limitovalo zvrchovanosť členských krajín

Ako sa policajný zbor pripravoval na predsedníctvo, mali policajti nejaké špeciálne školenia?

Samozrejme, určite áno. Prebiehal výber policajtov, prihliadalo sa na ich jazykovú vybavenosť. Zaškoľovanie prebieha aj u nás, zamerania a inštruktáže sú prepracované do detailov. Môžem spomenúť napríklad pri zabezpečovaní ochrany delegácií a významných osôb prebiehala príprava niekoľko mesiacov dopredu. Boli vybratí policajti s dostatočnou praxou, so zručnosťami riadenia vozidla, prebiehali školenia ako eliminovať riziko ohrozenia osoby a tak ďalej. Všetko to bolo pod záštitou Úradu pre ochranu verejných činiteľov. Každá skupina policajtov prešla prípravou v najvyššej možnej miere.

Čo by ste odporúčali vodičom počas zasadnutí slovenského predsedníctva?

Bezpečnostné opatrenia nie sú pre vodičov žiadnym prekvapením, pretože sme sa snažili verejnosť dopredu informovať. Obmedzenia sa dotýkajú chodcov aj vodičov motorových vozidiel. Chcem zdôrazniť, že obmedzenia sme prepracovali tak, aby boli obmedzujúce len v nevyhnutnej miere a na miestach, kde to bude potrebné. Na druhej strane sú presuny, ktoré môžu do určitej miery obmedzovať účastníkov cestnej premávky. Delegáciu budú sprevádzať policajné vozidlá a minimálne jedno vozidlo bude označené signatúrou policajného zboru. Okrem toho máme zabezpečené aj vozidlá Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, ktoré budú prevážať konkrétne osoby. V septembri to bude zložitejšie, účastníci cestnej premávky to môžu pocítiť viac, no môj odkaz k nim by znel, aby boli trpezlivý a aby pochopili, že ide o podujatie, ktoré je pre SR veľmi významné.

Na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedal viceprezident policajného zboru Ľubomír Ábel. 

O vik

Odporúčame pozrieť

V Banskej Bystrici sa v noci strieľalo! Streľba mala aj obeť

Banská Bystrica/ Polícia chytila podozrivého z nočnej streľby v jednej ulici v Banskej Bystrici. Ide …

Consent choices