Vzdelanie, zamestnanie alebo nič? Čomu sa venujú mladí ľudia v EÚ?

V Európskej únii (EÚ) žije takmer 90 miliónov ľudí vo veku 15-29 rokov, čo predstavuje 17% z jej celkovej populácie. Títo mladí ľudia sú vo veľmi rozdielnych situáciách, vzhľadom na vzorce vzdelávania a zamestnanosti, ktoré sa medzi členskými štátmi a vekovými skupinami značne líšia.

Vo veku medzi 15 a 29 rokov, nastáva  jasný a významný prechod od procesu vzdelávania do procesu zamestnania. Kým vo vekovej kategórii 15-19 rokov sa v roku 2015  drvivá väčšina mladých ľudí v vzdelávala, o štyri roky staršia mládež, 25-29 rokov, už bola zamestnaná. Veková kategória medzi, 20-24 rokov, bola rozdelená rovnomerne medzi vzdelávaním a zamestnaním.

S vekom sa výrazne zvyšuje podiel mladých ľudí, ktorí nie sú  v zamestnaní, ani sa nevzdelávajú alebo odborne nepripravujú (NEET – Not in education, employment or training). Miera NEET, ktorá predstavovala 6,3% v roku 2015 vo vekovej skupine 15-19 rokov, sa takmer strojnásobila na 17,3% vo vekovej skupine 20-24 rokov a vo veku 25-29 rokov predstavovala takmer jedného mladého človeka z piatich (19,7%).

Údaje v tejto tlačovej správe vydáva pri príležitosti Medzinárodného dňa mládeže Eurostat, štatistický úrad  Európskej únie. Ide o výber zo širokej škály dát týkajúcich sa mladých ľudí v EÚ, ktoré má  Eurostat k dispozícii.

Záznam na celú obrazovku 12. 8. 2016 154612.bmp

„NEET“ vo vekovej skupine 20-24 rokov

Najväčší podiel NEET vo veku 20-24 rokov je v Taliansku a Grécku, najnižší v Holandsku a Luxembursku.

V roku 2015, spomedzi všetkých členských štátov,  viac ako 1 zo 4 mladých ľudí vo veku 20-24 rokov nebol ani v zamestnaní, ani sa nevzdelával či odborne nepripravoval v Taliansku (31,1%) a Grécku (26,1%),  viac ako 1 z 5 bol v tejto situácii v Chorvátsku (24,2%), v Rumunsku (24,1%), v Bulharsku (24,0%), v Španielsku a na Cypre (oba 22,2%).

Naproti tomu, najnižšia miera NEET medzi mladými ľuďmi vo veku 20-24 rokov bola zaznamenaná v Holandsku (7,2%), v Luxembursku (8,8%), v Dánsku, Nemecku a Švédsku (všetky 9,3%), na Malte a v Rakúsku (obaja 9,8%) a tiež  v Českej republike (10,8%).

Viac..  Postavenie umelca: lepšie pracovné podmienky umelcov a kultúrnych pracovníkov

Na úrovni takmer 5 miliónov mladých ľudí vo veku 20-24 rokov (alebo 17,3%) nebolo v roku 2015 ani v zamestnaní ani vo vzdelávaní či v odbornej príprave.

Záznam na celú obrazovku 12. 8. 2016 154713.bmp

Najvyšší nárast miery NEET v Taliansku, Grécku a Španielsku, najvyšší pokles v Nemecku a Bulharsku

Hoci podiel mladých ľudí vo veku 20-24 rokov, ktorí nie sú v zamestnaní, ani vo  vzdelávaní či  odbornej príprave bol v v rokoch 2006-2015 relatívne stabilný, v poslednom  desaťročí prišlo v členských štátoch k významným zmenám.

V desiatich z nich sa miera NEET znížila, pričom najvýraznejšie zníženie sledujeme v Nemecku (z 15,2% v roku 2006 na 9,3% v roku 2015, alebo -5.9 percentuálnych bodov – pb), v Bulharsku (-5,3 pb), vo Švédsku(-3,4 pb), v Českej republike (-2,9 pb) a v Poľsku (-2,8 pb).

V ostatných osemnástich členských štátoch sa situácia zhoršila, pričom podiel osôb vo veku 20-24 rokov, ktorí nie sú ani v zamestnaní, ani vo vzdelávaní alebo v odbornej príprave rastie najmä v Taliansku (z 21,6% na 31,1%, tj o 9,5 pb), v Grécku (+ 9,3 pb), v Španielsku (9,0 pb), na Cypre (8,5 pb), v Írsku (7,8 pb), v Chorvátsku (5,4 pb), v Rumunsku (5,2 pb), v Portugalsku (4,9 pb), v Spojenom kráľovstve ( 4,4 pb) v Dánsku (4,3 pb) a vo Fínsku (4,1 pb).

Záznam na celú obrazovku 12. 8. 2016 154737.bmp

O dac

Odporúčame pozrieť

nebezpecne vyrobky

Komisia víta predbežnú dohodu o udržateľnejších, opraviteľných a obehovejších výrobkoch

Komisia víta predbežnú dohodu o nariadení o ekodizajne udržateľných výrobkov dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a Radou. …

Consent choices