Podpora kombinovanej výroby tepla a elektriny vo Francúzsku je v súlade s pravidlami o štátnej pomoci

Európska komisia usúdila, že francúzske plány na podporu kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie použitím zemného plynu je v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci. Tento spôsob  by mal znížiť emisie CO2 a zlepšiť energetickú účinnosť EÚ v oblasti energetiky a klímy.

Komisia tiež vylúčila, že by v tomto prípade došlo k neúmernému narušeniu hospodárskej súťaže. Táto vysokoúčinná kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie poskytuje priestor na 10 % úsporu primárnej energie v porovnaní s elektrárňami, ktoré produkujú teplo a energiu osobitne.

Štátna pomoc bude v prípade kombinovanej výroby do  1 MW poskytnutá vo forme zdrojov za najvyššiu trhovú cenu, v prípade výroby do 300 kW bude pomoc poskytnutá vo forme zdrojov za výkupnú cenu. Komisia dospela k záveru, že tento režim zvýši podiel elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a zníži znečistenie.

Viac..  Slovenské podniky by vďaka vodíkovej banke mohli využívať zelený vodík, hovorí europoslanec Robert Hajšel

Cieľom týchto opatrení je zameranie sa na splnenie ambicióznych plánov v oblasti energetiky a klímy EÚ s čo najnižšími nákladmi pre daňových poplatníkov. Okrem toho musí byť vylúčené neprimerané narušenie hospodárskej súťaže na jednotnom trhu.

O vik

Odporúčame pozrieť

Komisia

EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

Európska komisia v pondelok oznámila, že predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci o ďalšie tri mesiace, …

Consent choices