Európska komisia chce vyhlásiť rok 2018 za Európsky rok kultúrneho dedičstva

Chce tým zdôrazniť úlohu európskeho kultúrneho dedičstva pri posilňovaní pocitu spoločnej histórie a identity.

Kultúrne dedičstvo Európy – od archeologických nálezísk po architektúru, od stredovekých hradov po folklórne tradície a umenia – tvorí samotné jadro spoločnej pamäte a identity občanov Európy. Bohatá národná, regionálna a miestna rôznorodosť EÚ je jedinečným katalyzátorom výmen medzi ľuďmi všetkých vekových kategórií, sociálnych vrstiev a kultúr.

Na miestnej úrovni podporuje európske kultúrne dedičstvo sociálnu súdržnosť a integráciu tým, že obnovuje zanedbané oblasti, vytvára pracovné miesta na miestnej úrovni a podporuje spoločné spolunažívanie. Tento pozitívny vplyv má aj na európskej úrovni, keď turisti z Európy a celého sveta navštívia napr. kláštor Cluny vo Francúzsku, archív aragónskeho kráľovstva v Španielsku alebo historické lodenice v poľskom Gdaňsku.

Z tohto dôvodu a najmä v čase, keď sú svetové kultúrne pamiatky ohrozené alebo v oblastiach konfliktov zámerne ničené, sa Komisia domnieva, že európske dedičstvo si zasluhuje, aby bol rok 2018 vyhlásený za Európsky rok kultúrneho dedičstva. Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics uviedol: Naše kultúrne dedičstvo je viac, ako len spomienka na našu minulosť, je kľúčom k našej budúcnosti. Európsky rok kultúrneho dedičstva bude príležitosťou na zvýšenie povedomia o sociálnom a hospodárskom význame kultúrneho dedičstva a na propagáciu európskej excelentnosti v tomto odvetví. Apelujem na Európsky parlament a Radu, aby podporili náš návrh a vyzývam všetky zainteresované strany, aby prispeli k úspechu tejto akcie.“

Okrem toho má kultúrne dedičstvo nezanedbateľný hospodársky význam. Odvetvie európskeho kultúrneho dedičstva priamo zamestnáva vyše 300 000 ľudí a nepriamo na seba viaže 7,8 milióna pracovných miest, napríklad v cestovnom ruchu a stavebníctve, či v doplnkových službách, ako je doprava, tlmočnícke služby, údržba či ochrana majetku. Len v roku 2011 vytvorilo kultúrne dedičstvo vo Francúzsku príjmy vo výške 8,1 miliardy EUR zo vstupného do múzeí, z prevádzky historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí, ako aj z knižníc a archívov.

Viac..  Blanár: Zvolenie Slovenska do VR UNESCO je potvrdením našej silnej expertízy a reputácie 

Európsky rok kultúrneho dedičstva poskytne príležitosť vyzdvihnúť význam európskej kultúry a ukázať, čo môže EÚ urobiť pre jej ochranu, digitalizáciu, infraštruktúru, výskum a rozvoj zručností, aby sme vymenovali iba zopár oblastí, ktoré EÚ finančne podporuje, napríklad v rámci programu Kreatívna Európa. Po celej Európe sa budú konať rôzne podujatia, ako aj informačné a vzdelávacie kampane a kampane na zvyšovanie informovanosti. Poskytne príležitosť hľadať riešenia na problémy, ako sú klesajúce verejné rozpočty na kultúru, klesajúca účasť na tradičných kultúrnych aktivitách, environmentálne tlaky na kultúrne pamiatky, vývoj hodnotových reťazcov a digitálna transformácia. V súlade s nedávnym spoločným oznámením „Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy“ bude tento projekt podporovať zachovanie kultúrneho dedičstva ako kľúčového prvku vonkajších politík EÚ, a pritom hľadať odpovede na zločinecké ničenie kultúrneho dedičstva v oblastiach konfliktov a pašovanie kultúrnych artefaktov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices