Európska pohraničná a pobrežná stráž dostala zelenú, o mesiac začne fungovať

Rada EÚ definitívne schválila zriadenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, čím sa otvára cesta k začatiu jej činnosti v polovici októbra.

„Vítam rýchlosť a efektívnosť, s akými Rada a Európsky parlament konali v tejto dôležitej otázke,“ uviedol minister vnútra SR a predseda Rady Robert Kaliňák. „Manažovanie vonkajších hraníc má priamy vplyv na celý schengenský priestor vrátane jeho vnútorných hraníc a Európska pohraničná a pobrežná stráž nám pomôže lepšie spoločne čeliť možným výzvam. Návrat do normálneho stavu v rámci Schengenu je možný iba prostredníctvom účinného riadenia našich vonkajších hraníc. Iná cesta neexistuje.“  

Štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok, ktorý podpisom na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu potvrdil prijatie nariadenia, zdôraznil, že „Podpisom plníme jednu z priorít slovenského predsedníctva – udržateľnú migračnú a azylovú politiku EÚ. Nemôžeme dopustiť, aby sme sa opätovne ocitli v chaotickej situácii uplynulého roka“. 

Hlavnou úlohou Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže je pomôcť pri integrovanom riadení vonkajších hraníc a zabezpečiť tak účinné riadenie migračných tokov i vysokú mieru bezpečnosti pre EÚ ako celok. Zároveň má prispieť k zabezpečeniu voľného pohybu v rámci únie a dodržiavaniu základných práv v plnej miere.


Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž bude tvoriť Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (dnešná agentúra Frontex s rozšírenými úlohami) a vyslaní príslušníci vnútroštátnych orgánov zodpovedných za riadenie hraníc. Vo svojich aktivitách sa primárne zameria na vypracovanie operačnej stratégie riadenia hraníc a koordináciu pomoci zo všetkých členských štátov.

Medzi úlohy potrebné na realizáciu spomínaných cieľov patrí:
•    vypracovanie posúdenia zraniteľnosti členských štátov, pokiaľ ide o ich schopnosť hraničnej kontroly;
•    organizovanie spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov, aby sa posilnila schopnosť členských štátov kontrolovať vonkajšie hranice a čeliť výzvam vyplývajúcim z nelegálneho prisťahovalectva alebo cezhraničnej trestnej činnosti;
•    pomoc Komisii pri koordinácii podporných tímov v prípade, že členský štát čelí na určitých miestach svojich vonkajších hraníc neúmerným migračným tlakom;
•    zabezpečenie praktickej reakcie v prípadoch, ktoré si vyžadujú bezodkladné opatrenia na vonkajších hraniciach;
•    poskytovanie technickej a operačnej pomoci na podporu pátracích a záchranných operácií pre osoby v núdzi na mori počas operácií hraničného dozoru;
•    zostavenie rezervnej skupiny rýchleho nasadenia najmenej 1500 príslušníkov pohraničnej stráže;
•    vymenovanie styčných dôstojníkov agentúry v jednotlivých členských štátoch;
•    organizovanie, koordinovanie a vykonávanie návratových operácií a zásahov;
•    podpora operačnej spolupráce medzi členskými štátmi a tretími krajinami v oblasti riadenia hraníc.

Viac..  Putin: Rusko nemá s európskou spoločnosťou žiadny konflikt

V rámci celkového zlepšenia funkcií pobrežnej stráže sa zlepší aj spolupráca medzi príslušnými agentúrami.  Z tohto dôvodu boli mandáty Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva a Európskej námornej bezpečnostnej agentúry zosúladené s mandátom novej Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.

Európska pohraničná a pobrežná stráž začne svoju činnosť po tom, ako nariadenie nadobudne účinnosť 6. októbra 2016 (20 dní po zverejnení v úradnom vestníku). Ustanovenia o vytvorení rezervnej skupiny a rezervy technického vybavenia budú účinné dva mesiace po nadobudnutí účinnosti ostatných častí nariadenia a ustanovenia o rezervných skupinách zameraných na návraty tri mesiace po nadobudnutí účinnosti ostatných častí nariadenia.

O red

Odporúčame pozrieť

Korcok

Slovensko prišlo o rešpektovaného ministra zahraničných vecí, Korčok podal demisiu s kolegami zo SaS

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, Ivan Korčok, podal v pondelok demisiu. Z vlády odchádza …

Consent choices