Program európskej spolupráce v oblasti vedy a techniky COST má novú stratégiu

Nová stratégia programu COST (európska spolupráca v oblasti vedy a techniky) bola hlavnou témou ministerskej konferencie COST, ktorá sa konala za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, prezidentky programu COST Ángeles Rodríguez-Peña, generálneho riaditeľa GR pre výskum a inovácie Európskej komisie Roberta-Jana Smitsa a delegácií z 36 členských štátov medzivládnej organizácie COST a jedného asociovaného člena.

Delegáti diskutovali najmä o opatreniach na podporu mladých výskumníkov, o tom, ako zvýšiť atraktívnosť vedeckej kariéry, mobilitu výskumníkov a podporu investícií do rozvoja ľudského potenciálu. „COST je veľmi dôležitým nástrojom aj pre slovenských mladých výskumníkov, pretože im ponúka priestor na medzinárodnú spoluprácu, ktorá patrí medzi priority slovenského predsedníctva v Rade EÚ,“ uviedol minister Peter Plavčan.

Ministri a štátni tajomníci členských krajín organizácie COST diskutovali aj o rodovej rovnováhe a začleňovaní krajín s nízkou výkonnosťou v oblasti vedy do programu. Podporujú aj osobitné akcie a prepájanie programu COST s inými iniciatívami a programami EÚ a sú za posilnenie účasti malých a stredných podnikov.

Ministerská konferencia COST v Bratislave deklarovala záväzok členských štátov napĺňať poslanie a ciele programu, medzi ktoré patrí excelentnosť a inkluzívnosť, medzinárodná spolupráca a spolupráca s priemyselnou sférou.

Viac..  V. Bilčík: Je neakceptovateľné, aby Meta držala svojich používateľov ako rukojemníkov

Delegáti prijali Deklaráciu ministerskej konferencie COST 2016. Potvrdili tak politickú podporu členských štátov organizácie COST aj po skončení programu Horizont 2020 a zdôraznili význam programu COST ako súčasti Európskeho výskumného priestoru. Zároveň očakávajú, že príprava budúceho rámcového programu bude spojená s diskusiou o možnostiach posilnenia postavenia programu COST.

COST je medzivládnou organizáciou presahujúcou európsky kontinent, ktorá počas svojej existencie umožnila spoluprácu pre takmer pol milióna vedcov. V tomto roku sa v programe COST realizuje viac ako 300 rôznych projektov a na ich riešení sa spolupodieľa približne 45 000 výskumníkov z Európy aj mimo nej, pričom tretinu tvoria mladí vedci. V súčasnosti dostáva COST významnú časť rozpočtu od Európskej komisie v rámci programu Horizont 2020.

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices