veterny-mlyn
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia schválila program podpory obnoviteľných energií v Luxembursku a na Malte

Program zvýši elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov, v súlade s cieľmi EÚ v oblasti energetiky, bez toho, aby bola neúmerne narušená hospodárska súťaž.

V septembri 2015 Luxembursko informovalo o svojich plánoch na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Chce zaviesť režim poistných platieb zameraných na podporu subjektov veterných, solárnych, bioplynových i vodných elektrární a inštalácií biomasy. Celkový rozpočet opatrenia bude predstavovať približne 150 miliónov eur, ktoré budú rozdelené medzi rokmi 2016 a 2020.

Malta oznámila v decembri 2015 plány na podporu prevádzkovania solárnych fotovoltaických a pobrežných veterných zariadení. Podpora bude poskytnutá vo forme platenia poistného za najvyššiu cenu.  Vývojári pobrežných veterných zariadení sa podľa plánov tiež môžu uchádzať o podporu v prípade, že oprávnené miesto získa súhlas vývoja v priebehu životnosti systému. Celkový rozpočet opatrenia bude predstavovať približne 140 miliónov eur, ktoré budú tiež rozdelené medzi rokmi 2016 a 2020.

Komisia posúdila tieto plány a usmernenia o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia a energie. Tie umožňujú členským štátom podporovať výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov za určitých podmienok.

Viac..  Európska vodíková banka: Europoslanci požadujú väčšiu podporu domácej produkcie

Z výsledkov zistila, že opatrenia budú podporovať zavádzanie zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov a zároveň tak pomôže Luxembursku a Malte dosiahnuť svoje ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie pre rok 2020.

V súlade so všeobecnými zásadami, smernice programu nad 500 kW nedostávajú žiadne výkupné poistene, ale poistenie na báze trhových platieb. Oba režimy zabezpečujú, že potenciálne narušenie hospodárskej súťaže, ktoré prinesie verejné  financovanie,  je minimalizované.

O oma

Odporúčame pozrieť

Komisia

EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

Európska komisia v pondelok oznámila, že predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci o ďalšie tri mesiace, …

Consent choices