karmenu-vella
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ bude presadzovať ďalšie sprísnenie pravidiel obchodovania s voľne žijúcimi druhmi

Predstavitelia 182 krajín a EÚ stretli na 17. konferencii zmluvných strán Dohovoru OSN o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi v Johannesburgu (Juhoafrická republika), aby sa dohodli o konkrétnych opatreniach na lepšiu ochranu niektorých z najvzácnejších druhov našej planéty.

EÚ sa zúčastnila po prvýkrát ako plnoprávny člen dohovoru CITES a v súlade s akčným plánom EÚ o nezákonnom obchodovaní s voľne žijúcimi druhmi sa bude usilovať o prijatie prísnejších medzinárodných opatrení proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi. EÚ dôrazne podporuje trvalý zákaz obchodovania so slonovinou.

17. konferencia zmluvných strán Dohovoru OSN o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi sa koná od 24. septembra do 5. októbra 2016 v Johannesburgu (Juhoafrická republika). Zmluvným stranám poskytne fórum na preskúmanie vykonávania dohovoru CITES, ktorý zahŕňa viac ako 35 000 druhov rastlín a zvierat a zabezpečuje, aby obchodovanie zostalo zákonné, vysledovateľné a udržateľné. Na konferencii sa zároveň prijmú nové záväzné opatrenia na ochranu voľne žijúcich druhov.

EÚ, ktorú zastupuje komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella, a jej členské štáty prichádzajú do Johannesburgu zjednotené a s ambicióznym programom. EÚ navrhne zakročiť proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi a s ním súvisiacej korupcii, stanoviť medzinárodné normy pre obchodovanie s poľovníckymi trofejami, a tým zabezpečiť, aby takéto obchodovanie bolo zákonné a zároveň udržateľné. Okrem toho navrhne, aby sa dohovor CITES rozšíril o ďalšie druhy morských živočíchov (žraloky), dreva (palisander) a exotických domácich zvierat (plazy) alebo aby sa v rámci CITES zvýšila ich ochrana (papagáje a cicavce), keďže sú predmetom neudržateľného a nezákonného medzinárodného obchodovania.

Komisár Vella vyhlásil: Európska únia je hrdá na svoje vedúce postavenie v boji proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi. Konferenciu zmluvných strán dohovoru CITES považujeme za príležitosť ešte zintenzívniť boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi a proti korupcii, ktorá ho podporuje. Na základe dohovoru CITES budeme spolupracovať s našimi partnermi, aby sme akčný plán o nezákonnom obchodovaní s voľne žijúcimi druhmi v plnom rozsahu vykonali. Budujeme celosvetovú alianciu krajín, aby sme ochránili voľne žijúce druhy na miestach, kde žijú, blokujeme miesta tranzitu a bojujeme proti nezákonnému dopytu“.

EÚ bude predovšetkým podporovať trvalý zákaz medzinárodného obchodu so slonovinou a presadzovať prijatie prísnych opatrení proti nezákonnému obchodovaniu so slonovinou, ako aj proti obchodovaniu s nosorožcami, tigrami, ľudoopmi, so šupinavcami a s palisandrovým drevom.

Viac..  Líder Európskej ľudovej strany chce zrušiť zákaz spaľovacích motorov v EÚ

Úsilie EÚ je súčasťou širšieho prístupu k boju proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi. Začiatkom tohto roka sa EÚ z toho dôvodu dohodla na komplexnom akčnom pláne o nezákonnom obchodovaní s voľne žijúcimi druhmi, ktorý budú inštitúcie EÚ a členské štáty spoločne vykonávať do roku 2020.

Súvislosti

Nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi predstavuje štvrtú najväčšiu medzinárodnú zločineckú sieť. V posledných rokoch došlo k výraznému nárastu nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi. Odhaduje sa, že rukami organizovaných zločineckých skupín ročne prejde 8 až 20 miliárd EUR, čo sa vyrovná obchodovaniu s drogami, ľuďmi a zbraňami. Nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi nielenže ohrozuje prežitie niektorých typických druhov, ale je aj zdrojom korupcie a financovania ozbrojených skupín, vyžaduje si ľudské obete a pripravuje chudobnejšie komunity o tak dôležitý príjem.

Dohovor CITES je dôležitým nástrojom na to, aby sa nezákonné obchodovanie dostalo pod kontrolu, keďže predstavuje základ na prijatie právne záväzných opatrení a dohodnutie sankcií proti krajinám, ktoré nedodržiavajú svoje záväzky. EÚ sa stala plnoprávnou zmluvnou stranou dohovoru CITES v roku 2015. Na tejto konferencii zmluvných strán sa teda v tejto úlohe zúčastňuje po prvý raz popri všetkých 28 členských štátoch.

EÚ podporuje dohovor CITES už dlhé roky a má v úmysle naďalej poskytovať značnú finančnú podporu na činnosti v rámci dohovoru, ako aj na ochranu voľne žijúcich druhov najmä v Afrike.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices