Slovensko v tomto období zaznamenalo najnižší počet žiadostí o azyl zo všetkých členských štátov EÚ

V druhom štvrťroku 2016 (od apríla do júna 2016) požiadalo o medzinárodnú ochranu v členských štátoch Európskej únie (EÚ) 305 700 prvožiadateľov o azyl, čo predstavuje 6-percentný nárast oproti prvému štvrťroku 2016 (kedy bolo registrovaných 287100 nových žiadateľov).

Občania Sýrie ostávajú s takmer 90 500 žiadosťami o azyl (od apríla do júna 2016) najčastejšími žiadateľmi o medzinárodnú ochranu v členských štátov, nasledujú občania Afganistanu (50 300 žiadostí) a Iraku (34 300 žiadostí). Ide o tri najčastejšie občianstva prvožiadateľov o azyl v členských štátoch Európskej únie v druhom polroku 2016, z ktorých pochádzalo až 60 % všetkých nových žiadateľov.

zaznam-na-celu-obrazovku-23-9-2016-203525-bmp

Šesť z desiatich žiadostí bolo registrovaných v Nemecku

V druhom štvrťroku 2016 bol najvyšší počet prvožiadateľov o azyl registrovaných v Nemecku (takmer 187 000, čo predstavuje približne 61% všetkých žiadostí podaných za rovnaké obdobie v členských štátoch), nasleduje Taliansko (27000, alebo 9% všetkých žiadostí), Francúzsko (17800, 6% všetkých žiadostí), Maďarsko (14 900, 5 %) a Grécko (12000, 4%).

V členských štátoch s vysokým počtom žiadateľov, sa počet prvožiadateľov o azyl v porovnaní s prvým štvrťrokom 2016 viac ako zdvojnásobil v Grécku (+132%) a v Maďarsku (118%), a výrazne vzrástol v Poľsku (+65%) a Španielsku (+37%). Naopak, pokles zaznamenali najmä severské štáty ako Dánsko (-59%), Fínsko (-53%) a Švédsko (-42%). Podobný pokles bol aj v Holandsku (-47%), Belgicku (-44%) a Rakúsku (-22%).

Najväčší počet prvožiadateľov na jedného obyvateľa zaznamenali v Nemecku, Maďarsku, Rakúsku a v Grécku

V pomere k obyvateľstvu jednotlivých členských štátov EÚ zaznamenali v druhom štvrťroku 2016 najvyšší nárast nových žiadateľov o azyl v Nemecku (2273 prvožiadateľov na milión obyvateľov), nasledovali Maďarsko (1517), Rakúsko (1241) a Grécko (1113).

Naopak najnižší počet žiadostí o azyl na jedného obyvateľa v EÚ bol zaznamenaný na Slovensku (2 žiadosti na milión obyvateľov), nasleduje Rumunsko (11), Portugalsko (15), Litva (24), Česká republika a Estónsko (obe 26).

V druhom štvrťroku 2016 pripadalo spolu na milión obyvateľov EÚ spolu 599 prvožiadateľov o azyl.

Takmer tretina nových žiadateľov o azyl pochádza aj naďalej zo Sýrie

Sýria bola v druhom štvrťroku 2016, rovnako ako v prvom štvrťroku, krajinou, z ktorej pochádza najväčší počet žiadateľov o azyl v členských štátoch EÚ. Z celkového počtu 90 500 Sýrčanov, ktorí požiadali o azyl v druhom štvrťroku 2016 v EÚ, tak až 80% z  nich spravilo v Nemecku. Sýrčania predstavovali najčastejšiu národnosť žiadateľov o azyl spolu v ôsmych členských štátoch EÚ.

Viac..  Pomôžte Ukrajine darovaním mobilných zariadení

Afganistan (16% celkových žiadostí) predstavoval druhú najčastejšiu národnosť prvožiadateľov o azyl v krajinách EÚ v období apríl – jún 2016. Z celkového počtu 50 300 afgánskych žiadateľov o azyl sa dve tretiny registrovali v Nemecku. Afgánci predstavovali najčastejšiu národnosť žiadateľov o azyl spolu v ôsmych členských štátoch EÚ.

Irak s 34 300 prvožiadateľmi o azyl (11% celku) v druhom štvrťroku 2016 predstavoval tretiu najčastejšiu krajinu pôvodu, pričom najvyšší počet Iračanov požiadalo o azyl v Nemecku (27 800, čo predstavuje 80% celkového počtu žiadateľov z Iraku vo všetkých členských štátoch EÚ).

zaznam-na-celu-obrazovku-23-9-2016-204009-bmp

Viac ako milión nevybavených žiadostí o azyl

Nevybavené žiadosti o medzinárodnú ochranu sú tie, ktoré boli podané v priebehu referenčného obdobia a na jeho konci ich zodpovedné vnútroštátne orgány ich ešte stále posudzujú. Inými slovami, ide o počet žiadostí, o ktorých sa ešte nerozhodlo. Účelom tohto ukazovateľa je zmerať pracovnú záťaž vnútroštátnych orgánov.

Ku koncu marca 2016 posudzovali zodpovedné vnútroštátne orgány v členských štátoch EÚ takmer 1,1 milióna žiadostí o azylovú ochranu. V minulom roku to na konci júna 2015 bolo približne 633 000. Krajinou s najväčším počtom dosiaľ nevybavených žiadostí ostáva Nemecko (571 500, 52% z celkového počtu v rámci EÚ), nasleduje Švédsko (130 900, 12%), Rakúsko (83 200, 8%), Taliansko (70 700, 6%) a Francúzsko (43 000, 4%).

zaznam-na-celu-obrazovku-23-9-2016-203827-bmp

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices