europsky-parlament
Európsky parlament. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament je pripravený na ratifikáciu globálnej dohody o zmene klímy

Európsky parlament je po piatkovom odobrení parížskej dohody ministrami členských štátov EÚ pripravený na ratifikáciu globálnej dohody o zmene klímy. Hlasovanie o vyslovení súhlasu so znením dohody bude pravdepodobne zaradené do utorňajšieho programu plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Hlasovanie EP je nevyhnutným krokom na vstup dohody, na ktorej sa zmluvné strany dohodli minulý rok v Paríži, do platnosti.

Výbor EP pre životné prostredie (ENVI) sa zíde v pondelok večer o 19h00, aby v súvislosti s parížskou dohodou a v nadväznosti na piatkové hlasovanie Rady (ministrov) EÚ schválil svoje odporúčanie plénu.

Ďalšia etapa: Rokovania v Marrákeši

Parlament bude okrem toho v stredu diskutovať so zástupcami Rady a Komisie o prioritách pred ďalším kolom rozhovorov, ktoré by mali prebehnúť v novembri v Marrákeši (COP22).

Predložené uznesenie, o ktorého konečnom znení budú poslanci hlasovať vo štvrtok, zdôrazňuje v tejto súvislosti naliehavú potrebu, aby všetky strany zvýšili svoje záväzky znižovania emisií. K ďalšiemu znižovaniu emisií do roku 2030 by sa podľa navrhovaného textu mala zaviazať aj EÚ.

Viac..  Slovensko má potenciál využitia geotermálnej energie, tvrdí europoslanec Michal Wiezik

Súvislosti

Parížska dohoda nadobudne platnosť v tridsiaty deň po dátume, keď najmenej 55 zmluvných strán dohovoru (z celkového počtu 197), ktoré celkovo tvoria odhadom aspoň 55% globálnych emisií skleníkových plynov, uloží v OSN svoje listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení.

K dnešnému dňu ratifikovalo dohodu 61 strán – vrátane USA a Číny, ktoré sú zodpovedné za 47,79% celosvetových emisií skleníkových plynov.

O dac

Odporúčame pozrieť

COP28: EÚ oznámila finančnú podporu 175 miliónov eur na zníženie emisií metánu

Tieto látky, medzi ktoré patrí metán, oxid dusný, neúplne fluórované uhľovodíky a troposférický ozón, sú …

Consent choices