Kissova
Jana Kiššová, podpredsedníčka SaS. PHOTO: archív SaS.

Jana Kiššová: Nechcete sa o DPH so štátom súdiť? Vymeňte ju!

Nejedna spoločnosť pozná, ako jej daňový úrad „zavaril“, keď k nej miesto výplaty nadmerného odpočtu DPH v riadnom termíne napochodovala daňová kontrola.

Samozrejme, ak existujú podozrenia na daňové úniky alebo špekulácie s DPH, štát má mať páky a nástroje to riadne preveriť. V poriadku. Nech preveruje, nech kontroluje a nech spornú vratku DPH za týmto účelom primerane zadrží. Ale nie mesiace, nie rok(y). A ak sa vyvrátia podozrenia, nie zadarmo.

Je bežnou praxou, kedy sú daňové kontroly umelo naťahované a predlžované, len aby nemusel byť nadmerný odpočet vyplatený. Nie je žiadnym tajomstvom, že viac peňazí v štátnom rozpočte z DPH nie je zďaleka len výsledkom efektívnejšieho výberu dane, časť týchto príjmov pochádza práve z neoprávneného zadržiavania peňazí podnikateľov. Tých peňazí, s ktorými vo svojich finančných plánoch počítajú, ktoré na chod svojej firmy potrebujú a ktoré im často bytostne chýbajú.

Mnohí by vedeli rozprávať, čo pre nich znamená zadržaných 5, 10 alebo 100 tisíc eur. Pre niekoho možno drobné, no pre mnohé firmy peniaze na dvojmesačné mzdy zamestnancom, nákup tovaru, materiálu, splátku úveru, … Ak nemáte svoje peniaze, s ktorými počítate, máte problém. Zrazu sa z vás stáva neplatič, dlžník, zrazu si požičiavate. V podnikaní sú finančné problémy drahé. Nestoja len peniaze (napríklad úroky v banke), stoja aj čas, ktorý venujete ich zháňaniu, vyjednávaniu o dlhších splatnostiach a iným nepríjemnostiam, do ktorých vás dostala finančná správa. V poriadku, legitímne. Ale naozaj primerane?

Som presvedčená, že nie. Primerané nie je ani súčasné znenie zákona, ani zmeny, ktoré vláda schválila. Preto sme s kolegami (po niekoľkýkrát) predložili návrh na zmenu tak:

  • aby sa skrátila maximálna doba zadržiavania DPH v priebehu prebiehajúcej daňovej kontroly na 4 mesiace,
  • aby za zadržiavaný nadmerný odpočet, ak sa nepotvrdili podozrenia, zaplatila finančná správa predmetnému subjektu úrok počas celého obdobia zadržania tejto sumy, teda odo dňa, kedy mala byť vratka riadne vrátená až po deň jej vyplatenia (nie až po 6 mesiacoch, ako to schválila vláda) a
  • aby bola výška úroku 4-násobok základnej úrokovej sadzby ECB, minimálne však 15%. Nie 2-násobok, ako to nastavila vláda). Aby teda bola nastavená v duchu filozofie „rovnaký meter pre štát a podnikateľa“ tak, ako je v daňovom poriadku nastavený sankčný úrok z omeškania pre daňové subjekty.
Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Nový program STEP podporí strategické technológie pre EÚ

Návrh nám neprešiel. Nepomohli ani argumenty, ktoré by mohli pomôcť vám, podnikateľom.

Európska legislatíva v článku 183 Smernice o DPH upravuje, ako sa má vysporiadať nadmerný odpočet DPH: „Ak za dané zdaňovacie obdobie výška odpočítanej dane prevyšuje výšku splatnej DPH, členské štáty môžu rozdiel buď preniesť do nasledujúceho obdobia, alebo ho vrátiť v súlade s podmienkami, ktoré určia.

A o tie podmienky ide. Ich stanovenie má totiž tiež limity. Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu potvrdil, že autonómia daná štátom v článku 183 Smernice je obmedzená tým, že vrátenie nadmerného odpočtu sa musí uskutočniť:

  • v primeranej lehote,
  • vyplatením finančnej hotovosti alebo porovnateľným spôsobom,
  • spôsob vrátenia v nijakom prípade nesmie pre zdaniteľnú osobu predstavovať finančné riziko.

Uvedené je európskym súdnym dvorom potvrdené v mnohých rozhodnutiach, napr. v prípade Enel Marica Iztok 3 AD proti Direktor „Obžalvane i upravlenie na izpălnenieto“ NAPC-107/10 (bod 33) alebo v prípade Európska Komisia proti Maďarsku  C‑274/10 (bod 45).

Aj tento príklad rozhodnutia stojí za pozornosť: Kovozber s. r. o. proti Daňovému úradu Košice C-120/15 (body 22 a 33).

Súd totiž rozhodol, že v prípade zadržaných nadmerných odpočtov DPH musia byť úroky priznané odo dňa, kedy by bol nadmerný odpočet obvykle vyplatený. “Obvykle vyplatený“ znamená odo dňa, kedy by bol vyplatený, ak by u podnikateľa nebola začatá daňová kontrola.

Rozhodnutia Súdneho dvoru Európskej únie v Luxemburgu sú pre členské štáty záväzné a sú nadradené našej právnej úprave. Ak sa vám teda stalo, že vám štát zadržiaval DPH, máte nárok na všetko v zmysle rozhodnutí tejto inštitúcie, aj keď vám to naša legislatíva nepriznáva.

To by ste s avšak museli so štátom začať súdiť. Existuje však lepšie riešenie. Vymeniť túto vládu.

Komentár pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravila Jana Kiššová, predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, predsedníčka Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov a podpredsedníčka strany SaS. 

O Jana Kiššová

Predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, predsedníčka Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov, podpredsedníčka strany Sloboda a Solidarita, poslankyňa NR SR /SaS/.

Odporúčame pozrieť

podnikatelia

Aktivita v súkromnom sektore eurozóny klesla najprudšie takmer za tri roky

Aktivita v súkromnom sektore eurozóny zaznamenala v októbri najnižšiu úroveň takmer za tri roky. Potvrdili …

Consent choices