poda
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Ministerstvo pôdohospodárstva podniká kroky k obmedzeniu špekulatívnych nákupov poľnohospodárskej pôdy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR po novele zákona o nadobúdaní pôdy pripravuje ďalšie kroky smerujúce k obmedzeniu špekulatívnych nákupov poľnohospodárskej pôdy a to formou ústavného zakotvenia.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravilo novelu zákona o nadobúdaní pôdy, ktorá v najbližšom období pôjde do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom novely je zdokonalenie regulatívov obmedzujúcich špekulatívne nákupy poľnohospodárskej pôdy a zdokonalenie prostredia pre ďalšie nadobúdanie vlastníctva tejto pôdy aktívnymi, najmä miestnymi, poľnohospodármi. Novela vychádza z programového vyhlásenia vlády SR ako aj z podaní Európskej komisie.

Predmetom návrhu je aj ustanovenie, ktorým sa má vypustiť podmienka desaťročného trvalého pobytu na území Slovenska ako podmienka nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskej pôdy. Týmto sa čiastočne vychádza v ústrety námietkam Európskej komisie. Návrh tohto ustanovenia vychádza z analýzy doterajšieho zákona, podľa výsledkov ktorej je táto podmienka v systéme iných regulačných nástrojov viac menej nadbytočná. „Zaregistrovali sme vo verejnosti obavy z toho, že vypustením tejto podmienky sa Slovenská republika z hľadiska špekulatívnych nákupov poľnohospodárskej pôdy stane ešte zraniteľnejšou ako doteraz,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. To by mohlo mať negatívne dôsledky pre potravinovú bezpečnosť nášho obyvateľstva. Eliminácia týchto možných negatívnych dôsledkov si podľa viacerých samosprávnych organizácií poľnohospodárov vyžaduje ústavné zakotvenie rámcových podmienok ochrany poľnohospodárskej pôdy pred špekulatívnymi nákupmi.

Viac..  Poľsko: Vstup Ukrajiny do EÚ nesmie uškodiť poľským poľnohospodárom

Keďže ide o veľmi citlivú oblasť týkajúcu sa celého slovenského  vidieka a najmä tých, ktorí na pôde hospodária a každá navrhovaná zmena v tejto oblasti bude mať i širšie dôsledky, rozhodla sa ministerka Gabriela Matečná osloviť všetky relevantné samosprávne organizácie poľnohospodárov s cieľom vyvolať efektívnu odbornú diskusiu o možnostiach spoločného postupu pri návrhu ústavného riešenia uvedeného problému, ktorého zvládnutie nie je možné len samotným ministerstvom. Rokovanie pri okrúhlom stole sa k danej  téme uskutoční v pondelok 24. októbra 2016.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices