irak
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ vyjadrila irackej vláde uznanie za jej úsilie zamerané na riešenie súčasnej krízy

V Bruseli sa zišla Rada pre spoluprácu EÚ – Irak v rámci Dohody o partnerstve a spolupráci (DPS) medzi Európskou úniou (EÚ) a Irackou republikou. Zasadnutie otvorila vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová, ktorá viedla delegáciu EÚ. Irackú delegáciu viedol iracký minister zahraničných vecí Ibráhím al-Dža’farí, a jej členom bol aj vedúci oddelenia zahraničných vzťahov kurdského regiónu Iraku Falah Mustafá Bakir. Na tematických diskusiách sa zúčastnil európsky komisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christos Stylianides a osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva Stavros Lambrinidis.

Vzhľadom na prebiehajúcu operáciu zameranú na oslobodenie Mosulu spod nadvlády Dá’išu sa rokovania ministrov zamerali najskôr na okamžité výzvy v Iraku v oblasti humanitárnej pomoci a stabilizácie.Neskôr sa venovali aj dlhodobejším potrebám Iraku.

EÚ počas zasadnutí vyjadrila irackej vláde uznanie za jej úsilie zamerané na riešenie súčasnej krízy. Zhrnula podporu, ktorú poskytuje na riešenie okamžitých potrieb prostredníctvom humanitárnej pomoci a pomoci pre vysídlené osoby a ktorá je zameraná na krátkodobé aj dlhodobejšie potreby vrátane vzdelania pre vysídlené deti. Okrem toho s irackými zástupcami rokovala o prioritných oblastiach podpory zameranej na stabilizáciu oslobodených oblastí v Iraku vrátane odstraňovania nástražných systémov, takzvaných improvizovaných výbušných zariadení (IED), čo je nevyhnutným predpokladom pre návrat vysídlených ľudí.

Pokiaľ ide o vzdialenejšiu budúcnosť, medzi hlavné a nevyhnutné témy každej diskusie o Iraku patrí proces budovania mieru a zmierenia v jednotnom a inkluzívnom irackom štáte. Zároveň, vzhľadom na skutočnosť, že súčasná kríza v Iraku a dlhodobejšie vyhliadky tejto krajiny v oblasti stability a prosperity sú zložito poprepájané, ministri venovali značnú pozornosť dlhodobej prosperite Iraku a možnostiam, ako môžu vzťahy medzi EÚ a Irakom pomôcť uvoľniť plný potenciál krajiny. Rada pre spoluprácu sa teda venovala potrebe inkluzívnosti nielen v politickej, ale aj v ekonomickej a sociálnej oblasti. Rokovania sa zamerali najmä na to, že je potrebné stavať na paralelnom úsilí EÚ a Iraku s cieľom posilniť demokraciu a ľudské práva, podporiť hospodárstvo a obchod a zabezpečiť, aby Irak v maximálnej miere využíval svoj energetický potenciál.

Viac..  K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

Okrem preskúmania existujúcej spolupráce sa na zasadnutí rokovalo o ďalších krokoch vrátane dohody o vytvorení pracovnej skupiny s cieľom preskúmať spoluprácu v otázkach energetiky, ako aj možnosti nadviazania neformálneho dialógu o otázkach migrácie.

Rada pre spoluprácu EÚ – Irak nakoniec riešila aj regionálne vzťahy Iraku s jeho susedmi. EÚ zopakovala, že plne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Iraku a jeho právo na ich ochranu. Zdôraznila tiež, že je dôležité podporovať dialóg medzi Irakom a krajinami tohto regiónu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices