jens-geier
Europoslanec Jens Geier. PHOTO: © European Union- EP.

Poslanci EP: Chceme viac finančných prostriedkov na pracovné miesta a pre mladých

Poslanci EP odhlasovali svoju pozíciu k rozpočtu EÚ na rok 2017 pred začatím rokovaní s Radou. Žiadajú viac finančných prostriedkov na pracovné miesta a pre mladých.   

Parlament v stredu odhlasoval požiadavku na zvýšenie finančných prostriedkov na pomoc mladým ľuďom pri hľadaní práce, podporu hospodárskeho rastu a pomoc tretím krajinám na zmiernenie migračnej krízy. Poslanci nepodporili škrty navrhnuté Radou v návrhu rozpočtu na rok 2017. Očakávajú získanie časti dodatočných financií z rozpočtových prostriedkov po revízii viacročného finančného rámca (VFR).

Poslanci stanovili celkovú výšku rozpočtových prostriedkov na rok 2017 na 160,7 miliardy eur (+ 4,1 mld. eur v porovnaní s návrhom rozpočtu) na záväzky a 136,7 mld. eur (+ 2.5 mld. eur)  na platby.

„Európska únia stojí pred bezprecedentným množstvom rôznych výziev.  Ak sa s nimi naozaj chceme vysporiadať, potrebujeme riadne financovaný rozpočet EÚ. Keď sme v roku 2013 rokovali o viacročnom finančnom rámci (VFR) na obdobie 2014 – 2020, prichádzalo ročne do Európy oveľa menej utečencov. Teraz ich je oveľa viac ako milión.  Musíme uznať, že okolnosti sa zmenili. Potrebujeme komplexnú revíziu VFR a ambicióznejší rozpočet EÚ. Súčasný VFR je zastaraný“, uviedol hlavný spravodajca (oddiel Komisie) Jens Geier (S&D, Nemecko).

„Práve toto budeme presadzovať na nadchádzajúcich rokovaniach s Radou o rozpočte na rok 2017.  Miera nezamestnanosti mladých ľudí je v Európe stále príliš vysoká. Požadujeme, aby sa na financovanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí vyčlenila dodatočná suma vo výške 1,5 miliardy eur, čo by bolo možné dosiahnuť prostredníctvom revízie VFR“, dodal.

„Európsky parlament sa rozhodol pozdržať 20 % odmien bývalých komisárov v rezerve, pokým Komisia nepresadí prísnejší kódex správania, aby sa predošlo konfliktom záujmov a tzv. politike otáčavých dverí (presun zamestnancov, ktorí vytvárajú legislatívu a regulácie do spoločností zasiahnutých týmito reguláciami). Bývalých komisárov zasahujeme tam, kde ich to bolí, teda v peňaženke. Som absolútne presvedčený, že odloženie týchto finančných prostriedkov do rezervy podnieti Komisiu k tomu, aby konala v súvislosti s nedávnymi odhaleniami a s cieľom získať dôveru občanov Únie“, uviedol spravodajca pre ostatné oddiely Indrek Tarand ((Verts/ALE, Estónsko).

Uznesenie o pozícii Parlamentu k rozpočtu EÚ na rok 2017 bolo schválené 446 hlasmi za, 184 proti a 60 poslanci sa zdržali hlasovania.

Mládež, rast a pracovné miesta

Poslanci EP zvýšili objem viazaných rozpočtových prostriedkov o 1,5 miliardy eur na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí s cieľom pomôcť tým, ktorým sa nedarí nájsť si prácu.

Viac..  EK schválila slovenské opatrenia na podporu zamestnateľnosti po zatvorení uhoľných baní

Rozhodli sa tiež zachovať v plnom rozsahu pôvodný rozpočet Nástroja na prepájanie Európy (NPE), z ktorého sa financujú projekty v oblasti infraštruktúry, a programu Horizont 2020, ktorý podporuje výskumné projekty. V oboch programoch sa urobili škrty, aby sa napomohlo  financovaniu európskeho príspevku  na Európsky fond pre strategické investície (EFSI). Zodpovedajúce dodatočné záväzky predstavujú 1,24 miliardy eur nad rámec úrovne v návrhu rozpočtu.

Tieto dodatočné finančné prostriedky by sa mali získať prostredníctvom prebiehajúcej revízie dlhodobého rozpočtu EÚ (viacročného finančného rámca, VFR) v polovici obdobia, uviedli poslanci.

Utečenecká a migračná kríza

Financovanie dohody  EÚ s Tureckom o migrantoch a ďalších ad hoc fondov by nemalo ísť na úkor existujúcich aktivít Únie v zahraničí, vrátane jej rozvojovej politiky, zdôrazňujú poslanci EP. Vyslovujú vážne pochybnosti o tom, či finančné prostriedky na projekty v tretích krajinách sú dostatočné, najmä v kontexte aktuálnej utečeneckej a migračnej krízy.

Europoslanci preto zrušili všetky škrty Rady v tejto oblasti (okruh 4 „Globálna Európa“) a obnovili úroveň prostriedkov z roku 2016 v časti týkajúcej sa nástroja európskeho susedstva pre Stredozemie a humanitárnej pomoci.

Poľnohospodárstvo

Poslanci EP oproti návrhu rozpočtu zvýšili prostriedky pre poľnohospodársky sektor o 600 miliónov eur, na riešenie krízy v mliekarenskom odvetví a účinkov ruského embarga na sektor mlieka a mliečnych výrobkov.

Kultúra

Parlament posilnil výdavky na kultúru, komunikáciu a občianstvo napríklad zvýšením finančných prostriedkov na program MEDIA o 10 882 000 eur a na multimediálne akcie o 13 miliónov eur.

Ďalšie kroky

Plenárnym hlasovaním sa začnú trojtýždňové tzv. zmierovacie rozhovory s Radou (do 17. novembra tohto roku). Ich cieľom je dosiahnuť dohodu medzi týmito dvoma inštitúciami v dostatočnom časovom predstihu tak, aby Parlament mohol o budúcoročnom rozpočte hlasovať a jeho predseda ho podpísať v decembri.

Ak Parlament a Rada nedosiahnu dohodu o rozpočte na rok 2017 do konca zmierovacieho konania, Európska komisia je povinná predložiť nový návrh rozpočtu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices