peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska únia pripravuje veľkú reformu systému DPH. Má dva hlavné ciele

Súčasný systému DPH je platný od roku 1993. Európska komisia pripraví v tomto roku akčný plán pre DPH, podstatnú časť ekonomiky EÚ, keďže v roku 2014 dosiahla takmer bilión eur alebo aj 7% európskeho HDP. EP chystá reakciu formou vlastného iniciatívneho uznesenia o možných smeroch k definitívnemu systému DPH a o boji proti masívnym podvodom pri DPH. Pri kormidle snáh stojí nemecký poslanec Európskej ľudovej strany Werner Langen.

Europoslanci si zadali hneď dva základné ciele. „Prvým je vytvorenie definitívneho systému DPH, pretože posledných 23 rokov sme využívali len dočasný. Druhý a dôležitejší cieľ je boj s podvodmi na DPH, k čomu dochádza vo výraznej miere. Podľa posledných údajov Európskeho dvora audítorov sa ročne defrauduje (spreneverí) asi 160 miliárd eur, tak na národnej úrovni, ako aj cezhranične. Definitívny systém musí výrazne znížiť mieru podvodu, ak ju nezastaví celkom,“ povedal Langen.

Čo v skutočnosti robí taký podvodník s DPH? Sú dve možnosti. Prvá – neplatí dane, ktoré by platiť mal. Druhá – zneužíva neistý systém DPH tým, že si uplatní nároky na vratky ešte skôr než zaplatí dane. V druhom prípade ide najmä o cezhraničné transakcie. V praxi to znamená, že sa založia fiktívne spoločnosti, aby sa vyžiadali vratky, no keď príde na platenie daní jednoducho zmiznú. Takto sa odleje približne 50 miliárd eur.

Príprava legislatívy však nie je vôbec jednoduchý proces. Pri jej tvorbe vznikajú rôzne prekážky. „Najväčšou prekážkou je to, že ak príde na daňové veci, vyžaduje sa jednohlasný súhlas všetkých členských štátov. Šiesta smernica o dani z pridanej hodnoty čosi zlepšila, no z pohľadu daňových sadzieb , výnimiek a prvkov narúšajúcich hospodársku súťaž len zakonzervovala status quo platný pred smernicou o dani z pridanej hodnoty,“ vysvetlil Langen a dodal „pre potrebu jednohlasnosti a vzhľadom na to, že Komisia prehodnocuje systém DPH každé dva roky, pričom sa tiež vyjadruje k férovosti daňových sadzieb, nám tu stále platí systém, ktorý nikam nepokročil. Komisia hlásila, že do konca roku pripraví konkrétne legislatívne návrhy.“

Otázka daní je pre Európanov citlivá téma. Langen tvrdí, že občania Európy chcú lepšiu Európu. Nechcú, aby sa regulovalo všetko do najmenších detailov. Žiadajú riešenia nových výziev v oblastiach ako migrácia a zahraničná politika, no nechcú, aby im europoslanci predpisovali detaily, ako sa to dialo posledných 10 rokov v oblastiach ako životné prostredie či harmonizácia.

Viac..  Rozpočet EÚ 2024: vojna na Ukrajine, migračné tlaky, prírodné katastrofy aj globálna konkurencia

Na koniec Langen vyhlásil, že je potrebné vyhubiť neférovú hospodársku súťaž v Európe. „Potrebujeme ju, dokonca aj medzi systémami. Nie neférovú hospodársku súťaž, napr. pri zdanení veľkých nadnárodných firiem. To totiž škodí bežným radovým daňovníkom a zamestnancom, ktorým sa daň zráža automaticky zo mzdy, no aj tak platia DPH. A tiež malým a stredne veľkým podnikateľom, ktorí tieto možnosti nemajú. Otázka férového zdanenia bude v budúcnosti v popredí. V tomto smere stojím za Európou.“

 

O oma

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices