korcok-ep
Štátny tajomník Ivan Korčok prezentuje výsledky slovenského predsedníctva v Rade EÚ. PHOTO: © European Union- EP.

Slovensko prezentovalo v Európskom parlamente doterajšie výsledky predsedníctva

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok vystúpil pred predsedami výborov Európskeho parlamentu a prezentoval doterajšie výsledky predsedníctva v jeho polčase.

Nachádzame sa v inej situácii ako v júni, na začiatku predsedníctva, avšak atmosféra neistoty pretrváva,“ skonštatoval I. Korčok.Najlepšou stratégiou je podľa nás ťah na hmatateľné výsledky.“

V rámci takmer hodinovej výmeny názorov rezonoval celý rad oblastí od vnútra a spravodlivosti, cez európsky rozpočet, energetiku až po pôdohospodárstvo. Viacerí poslanci Európskeho parlamentu pritom ocenili doterajšiu spoluprácu s predsedníctvom, napríklad v rámci trialógu k smernici o zbraniach.

Konferencia predsedov výborov predstavuje dôležité spojivo medzi predsedníctvom a takzvaným legislatívnym motorom parlamentu – jeho výbormi,“ poznamenal štátny tajomník I. Korčok. Zároveň podčiarkol oblasti, na ktoré sa predsedníctvo intenzívne sústredí, vrátane Európskeho fondu pre strategické investície, únie kapitálových trhov, digitálneho jednotného trhu či plnej funkčnosti Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.

Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu pozostáva zo šéfov 24 výborov a podvýborov a koordinuje ich prácu. Tento formát sa stretáva počas každého plenárneho zasadnutia EP.

Vnútorná bezpečnosť

V rámci plenárneho zasadnutia EP štátny tajomník rezortu diplomacie zastupoval členské štáty v rámci rozpravy o vnútornej bezpečnosti EÚ. Jej cieľom bolo zhodnotiť pokrok pri napĺňaní už prijatých opatrení a načrtnúť zostávajúce výzvy či úlohy.

Viac..  Týždeň v EP: Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí v online prostredí či zabránenie znečisťovaniu morí

Jedným z najdôležitejších elementov stratégie EÚ v oblasti vnútornej bezpečnosti je potreba zlepšiť prístup k informáciám a ich výmenu, osobitne cez prepojenosť rôznych informačných systémov,“ uviedol Ivan Korčok.

Dôležitosť témy štátny tajomník zdôraznil aj cez agendu novembrových zasadnutí dvoch Rád. Európski ministri vnútra (Rada JHA) sa budú venovať práve otázkami vnútornej bezpečnosti. Európski ministri školstva (Rada EYCS) zasa prediskutujú spôsoby, ako najlepšie predchádzať radikalizácii, ktorá  vedie k násilnému extrémizmu.

Štátny tajomník I. Korčok zastupoval Radu aj v rozprave o Európskom semestri. Na okraji plenárneho zasadnutia sa zasa stretol s komisárkou pre rozpočet EÚ K. Georgievou, ako aj s predsedom rozpočtového výboru EP a spravodajcami pre strednodobú revíziu viacročného finančného rámca.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices