PHOTO © European Union, all rights reserved by Frontex press.

Spolupráca s tretími krajinami v oblasti migrácie prináša ovocie, hovorí správa Európskej komisie

Európska komisia predložila prvú správu o pokrokoch v riadení migrácie po implementácii rámcovej zmluvy o partnerstve s tretími krajinami. Nový prístup v riadení migrácie v spolupráci s krajinami pôvodu utečencov začína podľa správy prinášať ovocie.

EÚ spolupracovala s Nigerom, s Nigériou, so Senegalom, s Mali a s Etiópiou. Komisia navrhla kľúčové iniciatívy a priority, ako napríklad externý investičný plán na podporu investícií v Afrike či presídľovací rámec s cieľom zabezpečiť bezpečné cesty do Európy pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu.

Správa hovorí o prvých hmatateľných výsledkoch, napríklad Nigerská republika prijala opatrenia na boj proti nezákonnému obchodu a vytvorila inštitucionálny rámec pre riadenie migračného dialógu s Úniou. Senegal a Mali posilnili operatívnu spoluprácu, pričom v najbližších týždňoch by mali byť dokončené aj identifikačné misie.

V rámci trustového fondu EÚ pre Afriku boli podpísané zmluvy na podporu akcií uvedených v akčnom pláne za takmer 400 miliónov eur. Okrem toho boli pre Nigériu uvoľnené prostriedky na projekty zaoberajúce sa špecifickými otázkami riadenia migrácie. Projekty vytvárajúce pracovné miesta pre mladých boli prijaté v rámci trustového fondu EÚ pre Afriku v Senegale.

Viac..  Putin: Rusko nemá s európskou spoločnosťou žiadny konflikt

„Európa sa potrebuje viac zaoberať tragédiou tisícov migrantov, ktorí každoročne prekračujú Stredomorie, utekajú pred chudobou, vojnou a prenasledovaním. Zavedenie rámcovej zmluvy a prvá správa o pokroku dokazujú, že tento prístup je v záujme oboch strán – európskych i partnerských krajín. Teraz je dôležité zvýšiť úsilie a priniesť trvalú zmenu v spôsobe riadenia migrácie,“ povedal predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

O vik

Odporúčame pozrieť

EÚ kritizuje zlé podmienky, ktoré má nigerský prezident v domácom väzení

Európska únia v piatok vyjadrila hlboké znepokojenie nad zhoršujúcimi sa podmienkami, v ktorých zadržiavajú zosadeného …

Consent choices