Značký archívu: trustový fond

EÚ chce zriadiť trustový fond pre Ukrajinu, Gruzínsko a Moldavsko

europsky parlament

Novembrový samit Východného partnerstva EÚ by mal viesť k zriadeniu trustového fondu pre Ukrajinu, Gruzínsko a Moldavsko a oceniť reformy partnerských krajín ponukou na vstup do colnej únie.  Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré schválil pomerom hlasov 519 (za): 114 (proti): 47 (zdržalo sa hlasovania) Európsky parlament. Parlament privítal dosiahnutie …

Viac ... »

Audítori EÚ: Trustový fond pre Stredoafrickú republiku zabezpečil „pozitívne výsledky“

Stredoafrická republika

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov možno konštatovať, že vďaka úplne prvému trustovému fondu EÚ zriadenému v Afrike sa dosiahli „pozitívne výsledky“. Trustový fond EÚ Bêkou pre Stredoafrickú republiku prilákal pomoc a v rámci väčšiny jeho projektov sa dosiahli očakávané výstupy, no pritiahol len zopár dodatočných darcov. Audítori tiež tvrdia, …

Viac ... »

Spolupráca s tretími krajinami v oblasti migrácie prináša ovocie, hovorí správa Európskej komisie

Európska komisia predložila prvú správu o pokrokoch v riadení migrácie po implementácii rámcovej zmluvy o partnerstve s tretími krajinami. Nový prístup v riadení migrácie v spolupráci s krajinami pôvodu utečencov začína podľa správy prinášať ovocie. EÚ spolupracovala s Nigerom, s Nigériou, so Senegalom, s Mali a s Etiópiou. Komisia navrhla kľúčové iniciatívy a priority, ako napríklad externý investičný plán na podporu …

Viac ... »

Miroslav Mikolášik: Nadnárodné spoločnosti je potrebné spravodlivo zdaniť

Miroslav Mikolášik

Európsky parlament v stredu schválenom uznesení privítal návrh smernice z dielne Európskej komisie zameranej na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, zároveň sa však zasadil za prísnejšie obmedzenia pre odpočet úrokov a striktnejšie pravidlá pre zahraničné príjmy. Poslanci tiež žiadajú zvýšenie transparentnosti trustových fondov a nadácií, spoločné pravidlá pre daňové …

Viac ... »

EÚ chce ukončiť sýrsky konflikt a umožniť sýrskemu ľudu žiť v mieri vo vlastnej krajine

Sýrska kríza postupne prerástla v najväčšiu humanitárnu katastrofu sveta. Európska únia je spolu so svojimi členskými štátmi najväčším poskytovateľom podpory, ktorá presahuje 5 miliárd EUR na humanitárnu, rozvojovú, hospodársku a stabilizačnú pomoc. Podpora EÚ smeruje k Sýrčanom vo vlastnej krajine, ako aj k utečencom a do krajín, v ktorých sa …

Viac ... »

EÚ zvyšuje humanitárne ciele v Sýrii. Stylianides vyzýva darcov k väčšiemu úsiliu

Európska únia prostredníctvom Tretej medzinárodnej darcovskej konferencie v Kuvajte výrazne zvýšila finančné prostriedky určené pre túto oblasť. Európska komisia a členské štáty sa spoločne zaviazali 1,1 miliardou eur. Z tohto finančného príspevku je 500 miliónov určených na humanitárnu pomoc, rýchle obnovy a dlhodobejšiu stabilizáciu. Financie, ktoré pochádzajú z rozpočtu sú takmer trojnásobne vyššie ako minuloročný …

Viac ... »
Consent choices