zitnanska-papanchceva
Jana Žitňanská s Irinou Papanchevou z nadácie Lumos, Brusel. PHOTO: Archív JŽ.

Jana Žitňanská: Lumos, nadácia J. K. Rowlingovej rozsvecuje budúcnosť detí v detských domovoch

Milióny detí na celom svete žijú v detských domovoch alebo v iných inštitúciách, pričom až 80% z nich nie sú siroty. Väčšina z nich má svoje biologické rodiny, od ktorých boli oddelené a následne umiestnené do zariadení z dôvodu chudoby alebo zdravotného postihnutia. Nahradenie inštitucionálnej starostlivosti službami na báze komunít by však týmto deťom umožnilo lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a sociálnym službám a prispelo tak k plnému rozvoju ich potenciálu a k ich lepšej budúcnosti. A práve to je cieľom medzinárodnej nadácie Lumos, ktorého zakladateľkou a prezidentkou je známa autorka Harryho Pottera, J.K. Rowlingová.

Europoslankyňa Jana Žitňanská, ktorá sa deinštitucionalizácii na Slovensku dlhodobo venuje, sa začiatkom novembra v Bruseli stretla so zástupkyňou nadácie Lumos Irinou Papanchevou. Dôvodom stretnutia bolo nadviazanie spolupráce so snahou zlepšiť život opustených detí a detí so zdravotným postihnutím umiestnených do veľkých inštitúcií na Slovensku. „Aj keď sa situácia na Slovensku aj vďaka prostriedkom z eurofondov postupne zlepšuje, príliš veľa detí je ešte stále umiestnených v detských domovoch a iných zariadeniach. Môže za to aj zle nastavená legislatíva a financovanie. Štát by mal zlepšiť finančné podmienky, aby si deti do starostlivosti mohlo brať viac rodín.“ Podľa europoslankyne sa proces deinštitucionalizácie na Slovensku zatiaľ najmenej dotkol detí so zdravotným postihnutím.

Rowlingovej nadácia od roku 2005 spolupracuje s vládami, odborníkmi, opatrovateľmi, ako aj samotnými rodinami v Európe a v Amerike pričom verí, že sa im spoločným úsilím podarí do roku 2050 dosiahnuť vytýčený cieľ, a to, aby žiadne z detí nemuselo vyrastať v detských domovoch. „Táto méta je možno ambiciózna, ale nie nereálna. Už viac ako desať rokov pôsobíme v krajinách strednej a východnej Európy, kde má inštitucionálna starostlivosť dlhoročnú tradíciu a ktoré spočiatku neverili v zmenu systému. Dnes však už môžeme povedať, že vo väčšine krajín sme dosiahli reformu a prechod k deinštitucionalizácii.  V Moldavsku sa nám podarilo od roku 2009 znížiť počet detí v inštitúciách o viac ako 80%. Teraz sme začali pôsobiť na Haiti, kde je situácia veľmi vážna. Snažíme sa tam dostať z detských domovov 32 000 detí. Máme však skúsenosť, že ak existuje politická vôľa a podpora, žiadna prekážka nie je neprekonateľná. Sme presvedčení, že aj deti na Haiti sa vrátia k svojim rodinám a inštitúcie zmiznú. hovorí Papancheva.

Viac..  Robert Hajšel: Voda sa stáva jedným z najcennejších artiklov v EÚ. VIDEOBLOG

Podľa Jany Žitňanskej krajiny v ktorých Lumos pôsobí ukázali silnú vôľu spolupracovať na všetkých úrovniach a aj preto sú projekty tam úspešné, z čoho by si mohlo zobrať príklad aj Slovensko. Nadácia Lumos je u nás v kontakte s neziskovou organizáciou Návrat, ktorá presadzuje a podporuje návrat opustených detí z detských domovov do rodín. Ako ďalej europoslankyňa uviedla, v spolupráci s nadáciou spisovateľky J.K. Rowlingovej plánuje v najbližších mesiacoch za účasti všetkých dôležitých aktérov zorganizovať na Slovensku spoločné podujatia, ktoré by pomohli procesu vytvárania komunitných služieb .

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices