Constance LE GRIP
Europoslankyňa Constance Le Grip. PHOTO: © European Union- EP.

V čom to majú ženy utečenkyne ťažšie ako muži?

Život v utečeneckom tábore vie byť nočnou morou. O to viac pre ženy a deti, na ktoré číha oveľa viac nebezpečenstiev ako na mužov. Skupina 11 poslancov vycestovala do Grécka, kde navštívili viaceré tábory a centrá pre utečencov. Zaujímalo ich, ako tam tieto ženy a deti žijú. Francúzska poslankyňa Constance Le Grip (EPP) nástojí na tom, aby aj ostatné členské štáty prijímali utečencov, predovšetkým ženy a deti.

V čom to majú ženy utečenky ťažšie ako muži? Aké sú najväčšie problémy, ktorým musia čeliť?

Ženy utečenky sú vystavené oveľa väčším rizikám ako muži. Je ohrozená ich fyzická aj psychická integrita. Hrozí im, že ich zneužijú na sex alebo predajú pašerákom ľudí. A to aj na území EÚ, aj vtedy keď už sú v utečeneckých táboroch. Nie je tu dostatočná bezpečnosť, tieto miesta nie sú strážené a ženy sa tu nemajú kde uchýliť. Nie sú tu napríklad oddelené sprchy. Personál, s ktorým sme sa rozprávali, nám potvrdil, že je tu aj veľmi veľa „domáceho“  násilia.

A čo deti, ktoré sú tu bez rodičov? Ako sa tu o ne starajú:

Veľká väčšina z nich žijú v táboroch, kde sú všetci utečenci bez ohľadu na ich vek. V niektorých táboroch sa snažia tieto deti zoskupiť. Dievčatá sú často veľmi zničené a nevedia sa brániť, mnohé majú psychické problémy. Veľa týchto detí a mladých nechce v táboroch alebo centrách ostať a mnohí odtiaľ utekajú, čím sa vystavujú ešte väčšiemu riziku. Grécko súrne potrebuje, aby ostatné členské štáty ukázali svoju solidaritu a prijali viac maloletých utečencov. Pretože tam pre nich momentálne nie sú vhodné podmienky.

Viac..  Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Navštívili ste aj centrá pre ženy, ktoré sa stali obeťami násilia. Čo sa vás počas tejto návštevy dotklo najviac? 

Nerozprávali sme sa so samotnými týmto ženami, ale s personálom, ktorý sa o ne stará. Dozvedeli sme sa od nich, že tieto ženy majú veľmi silnú vôľu dostať sa z toho. A ak im dokážu vhodne pomôcť a poradiť, dokážu prekonať všetky problémy a sú veľmi motivované integrovať sa do trhu práce.

Spomínali ste, že ženy a deti sa môžu stať „tovarom“ pre pašerákov ľudí. Vieme aspoň odhadnúť, aký veľký je tento problém?

Nemáme žiadne štatistiky, je veľmi ťažké to identifikovať. Súvisiaca európska smernica je len veľmi zle implementovaná, niekde dokonca vôbec.

Môže Európsky parlament týmto ženám pomôcť? Ak áno, tak ako?

Parlament tu alarmoval už viackrát. Na neutečenú situáciu týchto žien sme sa snažili upozorniť aj počas tohtoročného MDŽ, ktorý sme venovali utečenkám. Pri tejto príležitosti sme prijali aj správu, v ktorej navrhujeme konkrétne opatrenia. Členským štátom musíme neustále pripomínať ich záväzky, aby aj ony prebrali na seba časť bremena a prijali utečencov. Takisto treba dávať pozor na to, ako sa vynakladajú peniaze vyčlenené na pomoc utečencom.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices