kathleen-van-brempt
redsedníčka vyšetrovacieho výboru EP vo veci merania emisií v automobilovom priemysle (EMIS) Kathleen Van Brempt. PHOTO: © European Union- EP.

Emisie: Poslanci EP vyzývajú Árpáda Érseka, aby spolupracoval s vyšetrovacím výborom

Opakované odmietanie slovenského ministra dopravy a súčasného predsedu Rady (ministrov EÚ) pre dopravu Árpáda Érseka zúčastniť sa na vypočutí výborom EP pre meranie automobilových emisií (EMIS) je porušením vyšetrovacích právomocí EP. Vyplýva to zo štvrtkového vyjadrenia predsedníčky výboru EMIS Kathleen Van Brempt (S&D, BE). Výbor na svojich najbližších zasadnutiach vypočuje ministrov z Francúzska a Talianska.

„Členovia výboru považujú takého nerešpektovanie vyšetrovacích právomocí [Európskeho] parlamentu, najmä zo strany členského štátu, ktorý aktuálne predsedá Rade EÚ, za absolútne neprijateľné,” uviedla predsedníčka vyšetrovacieho výboru EP vo veci merania emisií v automobilovom priemysle (EMIS) Kathleen Van Brempt (S&D, BE).

„Po prijatí pozvania rezortnými ministrami Talianska a Francúzska zostáva pán Érsek jediným ministrom, ktorý sa odmieta podieľať na práci výboru. Takéto správanie je v úplnom rozpore so zásadou lojálnej spolupráce medzi inštitúciami vyplývajúcej zo zmlúv, a to najmä preto, že implementácia úniových predpisov týkajúcich sa automobilového priemyslu je výlučne zodpovednosťou členských štátov,” uviedla predsedníčka výboru.

„Dôsledky tejto nedostatočnej spolupráce budú náležite zohľadnené v konečnej správe. Členovia výboru EMIS dôrazne trvajú na tom, aby minister Érsek prijal zodpovednosť jednak vo vzťahu k výboru a jeho práci, ako aj ku všetkým občanom zasiahnutých udalosťami, ktoré sú predmetom vyšetrovania,” dodala Kathleen Van Brempt.

Pripravované vypočutie francúzskej ministerky a talianskeho ministra

Členovia výboru EMIS privítali rozhodnutie francúzskej ministerky životného prostredia Ségolène Royal a talianskeho ministra dopravy Graziana Delria zúčastniť sa na zasadnutí vyšetrovacieho výboru. Ich vypočutia sú naplánované na 24. november a jedno z decembrových zasadnutí výboru.

Viac..  EÚ a Kanada nadviazali digitálne partnerstvo a ukončili rokovania o pridružení k programu Horizont Európa

Výbor EMIS vstúpil vypočúvaním ministrov, ktorí sú zodpovední za typové schvaľovanie vozidiel, do finálnej etapy svojich naplánovaných verejných vypočutí. Prvými ministrami, ktorí pred výbor predstúpili ešte 20. októbra, boli nemecký spolkový minister dopravy Alexander Dobrindt a minister dopravy Dolného Saska a zároveň člen dozornej rady automobilky Volkswagen Olaf Lies.

Súvislosti

Árpád Érsek odmietol pozvanie výboru EMIS napriek listu predsedu Európskeho parlamentu, ktorý zdôraznil dôležitosť participácie predstaviteľov Slovenska ako popredného producenta automobilov a zároveň krajiny aktuálne predsedajúcej Rade (ministrov) EÚ. Minister svoj postoj zdôvodnil tým, že Slovensko neudeľuje žiadne typové schválenia týkajúce sa automobilových emisií, a teda jeho vypočutie by v diskusii neprinieslo žiadnu pridanú hodnotu a nepomohlo by nájsť riešenie v otázkach, ktoré sú predmetom vyšetrovania.

Odmietnutie účasti zo strany ministra Érseka a zároveň nenominovanie zástupcu, ktorý by sa na vypočutí zúčastnil v jeho mene, predstavuje jasné porušenie povinností členského štátu vo vzťahu k vyšetrovaciemu výboru EP na základe čl. 3 ods. 3 rozhodnutia 95/167/EC o podrobných ustanoveniach o výkone vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices