peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Inštitúcie EÚ dosiahli dohodu o rozpočte na rok 2017

V súlade s návrhom Komisie zo začiatku tohto roka EÚ v roku 2017 vynaloží viac prostriedkov na zvýšenie konkurencieschopnosti Európy a zvýšenie jej bezpečnosti. Podobne sa viac finančných prostriedkov vyčlení aj na podporu prijímania a integrácie utečencov a na riešenie základných príčin migrácie v krajinách pôvodu a tranzitu.

Podpredsedníčka Európskej komisie Kristalina Georgieva, ktorá je zodpovedná za rozpočet a ľudské zdroje, vyhlásila: „Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, aby sme zaistili dostatok finančných prostriedkov pre rozpočet, ktorý bude čo najlepšie slúžiť záujmom našich občanov. Rozpočet EÚ na rok 2017 tak prispeje k ochrane pred prípadnými otrasmi, podporí naše hospodárstvo a pomôže pri riešení problémov, ako je utečenecká kríza. Náš rozpočet je naďalej zameraný na výsledky, aby sa zaistilo, že žiadne euro z rozpočtu EÚ nevyjde nazmar.“

V rozpočte EÚ na rok 2017 sú zahrnuté záväzky vo výške 157,9 miliardy EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 134,5 miliardy EUR. Niektoré hlavné charakteristiky rozpočtu:

  • Takmer polovica finančných prostriedkov – 74,9 miliardy EUR vo forme záväzkov – sa použije na stimuláciu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti. Suma 21,3 miliardy EUR je tak vyčlenená na programy ako Horizont 2020, Erasmus+, COSME a Nástroj na prepájanie Európy (NPE) a 2,7 miliardy EUR je určených pre Európsky fond pre strategické investície (EFSI), ktorý je nástrojom Investičného plánu pre Európu. Ďalších 53,59 miliardy EUR bude smerovať na posilnenie konvergencie medzi členskými štátmi a medzi regiónmi prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
  • Podpora európskych poľnohospodárov predstavuje 42,6 miliardy EUR.
  • Takmer 6,0 miliardy EUR je určených na posilnenie našej vonkajšej hranice a na riešenie migračnej a utečeneckej krízy. Polovica tejto sumy sa použije na financovanie opatrení v rámci EÚ a druhá polovica na akcie mimo EÚ zamerané na riešenie základných príčin migrácie. Celkovo 200 miliónov EUR z tejto sumy sa použije na nový nástroj na poskytovanie humanitárnej pomoci v rámci EÚ.

Rozpočet EÚ na rok 2017 (v miliónoch EUR): 

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PODĽA OKRUHOV Rozpočet na rok 2017 (nominálna zmena v % v porovnaní s rokom 2016)
Záväzky Platby
1. Inteligentný a inkluzívny rast: 74 899 (+7,2 %) 56 522 (–4,7 %)
Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť 21 312 (+12,1 %) 19 321 (+11 %)
Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť 53 587 (+5,4 %) 37 201 (–11,2 %)
2. Udržateľný rast: prírodné zdroje 58 584 (-6,2 %) 54 914 (-0,1 %)
Výdavky súvisiace s trhom a priama pomoc 42 613 (+0,9 %) 42 563 (+0,8 %)
3. Bezpečnosť a občianstvo 4 284 (–0,2 %) 3 787 (+25,3 %)
4. Globálna Európa 10 162 (+10,9 %) 9 483 (–6,6 %)
5. Administratíva 9 395 (+5,0 %) 9 394 (+5,0 %)
Iné osobitné nástroje* 534 (–4,0 %) 390 (+55,7 %)
Rozpočtové prostriedky spolu 157 858 (+1,7 %) 134 490 (–1,6 %)
Viac..  Finančná dohoda s EK pridáva Slovensku ďalšie milióny k Plánu obnovy a odolnosti SR


Súvislosti

Európska komisia predkladá každý rok návrh rozpočtu EÚ. Tento rok Komisia predložila svoj pôvodný návrh 30. júna 2016.

Na tomto základe potom Európsky parlament a Rada prijímajú svoju pozície. Tento rok Rada formálne prijala svoju pozíciu 12. septembra 2016, zatiaľ čo Európsky parlament prijal svoju pozíciu na plenárnom zasadnutí 26. októbra 2016.

Ak existujú rozdiely medzi pozíciami Európskeho parlamentu a Rady, začne sa proces rokovaní známy ako „zmierovací postup“. Tento rok 21-dňový zmierovací postup trval od 28. októbra do 17. novembra.

Rokovania vedie osobitne zvolaný zmierovací výbor, do ktorého Európsky parlament aj Rada vysielajú 28 zástupcov. Európska komisia – podpredseda zodpovedný za rozpočet, ako aj odborníci z generálneho riaditeľstva pre rozpočet – zohráva v tomto procese dôležitú úlohu nestranného sprostredkovateľa.

Ďalšie kroky

Európsky parlament a Rada musia príslušný text formálne schváliť, aby potvrdili kompromis dosiahnutý v rámci rokovaní o rozpočte.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices