Európska centrálna banka
PHOTO © European Union

Európska centrálna banka – prečo je pre Úniu tak dôležitá?

Každá krajina má svoju centrálnu banku, tá dáva pokyn na tlač peňazí, riadi menovú politiku, zabezpečuje správne a bezproblémové fungovanie bankového systému. Pri vzniku eura sa európski lídri dohodli, že nová mena potrebuje svoju vlastnú centrálnu banku a tak vznikla Európska centrálna banka (ECB).

Sídli vo Frankfurte, má vlastného prezidenta, ktorým je aktuálne Mario Draghi. Prezident je súčasťou výkonnej rady, ktorá dozerá na každodennú činnosť. Jej členov nominuje Európska rada, tá tiež vyberá vysokopostavených bankových úradníkov.

ECB je oficiálnou inštitúciou EÚ, dohliada na menové veci v 19 krajinách eurozóny. Nezávisí od kontroly členských štátov, zodpovedá sa verejnosti. Jej hlavnou úlohou je zachovávať cenovú stabilitu v eurozóne. Mieru inflácie musí udržiavať pod úrovňou 2% alebo tesne okolo 2%.

Viac..  EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

Výhradne zodpovedá za tlačenie eur a určovanie menovej politiky eurozóny. V dobe finančnej krízy v roku 2008 stála ECB pri kormidle počas náročných rokov. Po ústupe krízy vznikol mechanizmus pre prípad ďalších kríz.

Banková únia harmonizuje pravidlá finančného sektora a posilňuje finančnú stabilitu, aby banky dokázali ustáť krízu. Európsku centrálnu banku ustanovuje za centrálny orgán dohľadu nad finančnými inštitúciami eurozóny.

O oma

Odporúčame pozrieť

F. Panetta: ECB nesmie vysokými úrokmi spôsobiť „zbytočné škody“ v ekonomike

Európska centrálna banka (ECB) nesmie spôsobiť „zbytočné škody“ v ekonomike a vo finančnej stabilite cez …

Consent choices