Ilustračné PHOTO © European Union

Poľnohospodársky výbor EÚ požaduje vytvorenie nového krízového riadenia

Podľa Výboru pre poľnohospodárstvo by mala Únia vyvinúť nové nástroje na riadenie rizík a kríz s cieľom pomôcť poľnohospodárom vyrovnať sa s kolísaním cien. Dodávateľský reťazec by mal byť transparentnejší a rozpočet EÚ pružnejší, čo by pomohlo k rýchlejšiemu nasadeniu prostriedkov na riešenie kríz.

„Som naozaj spokojná s výsledkom hlasovania. Dlhodobé ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky sú o zabezpečení spravodlivej životnej úrovne pre poľnohospodárov, o stabilizácii trhov a o zabezpečení životaschopnej výroby potravín. Sú to dôvody na lepšie organizačné schopnosti v rôznych odvetviach a na posilnenie zmluvných systémov pre poľnohospodárov, spracovateľov a distribútorov,“ uviedla členka výboru Angelika Delahaye z Európskej ľudovej strany.

V správe Výboru pre poľnohospodárstvo sa hovorí o nerovnomernom a nedostatočnom financovaní podielových fondov, poistení či riadení stabilizácie príjmov. Únia by preto mala vyvinúť nástroje na riadenie ekonomického rizika a na zabezpečenie konkurencieschopného a udržateľného poľnohospodárstva na území EÚ.

Poslanci požadujú doplnkové nástroje verejného a súkromného sektora, nástroje na riadenie kríz, ale aj prostriedky na včasné varovanie poľnohospodárov. Poslanci z výboru trvajú na tom, aby sa takzvané krízové rezervy uchovávali mimo rozpočtu EÚ.

Viac..  Európska komisia schválila prvú modifikáciu pre slovenských poľnohospodárov

Poľnohospodári by mali byť o zmenách na trhu a o riadení rizík lepšie informovaní, preto poslanci vyzývajú Európsku komisiu a členské štáty, aby organizovali osvetové kampane a školiace programy zamerané na tieto témy. Informácie o cenách a nákladoch by mali byť ľahšie prístupné všetkým stranám dodávateľského reťazca.  Žiadajú aj zladenie politiky EÚ v oblasti hospodárskej súťaže so špecifickými potrebami sektorov poľnohospodárstva.

O vik

Odporúčame pozrieť

Krajiny EÚ by mali dosiahnuť dohodu o revízii dlhodobého rozpočtu do konca roka

Lídri členských krajín EÚ v rámci samitu EÚ v Bruseli vyzvali ministrov, aby pokračovali v …

Consent choices