Značký archívu: Poľnohospodársky výbor

Poľnohospodársky výbor EÚ požaduje vytvorenie nového krízového riadenia

Podľa Výboru pre poľnohospodárstvo by mala Únia vyvinúť nové nástroje na riadenie rizík a kríz s cieľom pomôcť poľnohospodárom vyrovnať sa s kolísaním cien. Dodávateľský reťazec by mal byť transparentnejší a rozpočet EÚ pružnejší, čo by pomohlo k rýchlejšiemu nasadeniu prostriedkov na riešenie kríz. „Som naozaj spokojná s výsledkom hlasovania. Dlhodobé ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky sú …

Viac ... »
Consent choices