vesmír
PHOTO © European Union

Spoluprácou týchto dvoch sektorov sa ľudstvo možno raz dotkne hviezd vo vesmíre

Vesmír – pre niekoho stovky, tisíce a možno milióny svetelných rokov vzdialený priestor. Pre niekoho je výzvou pre dosiahnutie nemožného. Vesmírne programy sa usilujú v tomto smere o  európsku excelentnosť. Všetko je súčasťou toho, čo možno nazvať „Vesmír 4.0“.

Johan-Dietrich Wörner, generálny riaditeľ Európskej vesmírnej agentúry (ESA): „Verzia 1.0 predstavuje astronómiu, 2.0 sú vesmírne preteky, 3.0 je viac-menej súčasný stav s istou mierou medzinárodnej spolupráce. Vesmír 4.0 je ale skutočný základ: ide o komercializáciu a participáciu. O využívanie potenciálu vesmíru na tvorbu pracovných miest a rast.“

Vedecké oddelenie Európskeho parlamentu sa pýtalo viacerých predstaviteľov vesmírneho sektora. Záver je jasný: spolupráca verejných a súkromných aktérov je nevyhnutná. Investovanie do budúcich vesmírnych aktivít si vyžaduje množstvo financií.

Sir Martin Sweeting výkonný predseda spoločnosti Surrey Satellite Technology Ltd.: „Veľké firmy súkromného sektora, napríklad Space  X a ďalší budú čoraz výraznejšie napredovať vo vesmírnom programe a v nasledujúcom desaťročí bude v tejto oblasti zaznamenaný zaujímavý rast: malo by sa ukázať, ako dokážu spolupracovať inštitucionálna a komerčná stránka vesmíru.“

Vesmír sa niektorým môže zdať vzdialený. Úlohou poslancov EP je poukázať na to, že vesmírne programy EÚ poskytujú služby, ktoré slúžia miliónom ľudí. Od leteckej dopravy k mobilným telefónom, od ochrany hraníc až k poľnohospodárstvu.

Viac..  Martin Hojsík: Umelá inteligancia dokáže nielen pomôcť, ale vie byť aj veľmi zlým pánom

Claire Moody zo skupiny Progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente: „Vykonali sme prácu na satelitoch – Galileo, Copernicus – a tieto teraz sledujú našu Zem. Musíme však ďalej skúmať vesmír a ísť ďalej týmto smerom, aby sme mali istotu, že sa môžeme dotknúť hviezd…“.

O oma

Odporúčame pozrieť

veda, vyskum

Spoločnosti EÚ v roku 2022 zdvojnásobili rast investícií do výskumu a vývoja

Podľa hodnotiacej tabuľky investícií EÚ do priemyselného výskumu a vývoja z roku 2023 európsky priemysel v roku 2022 výrazne …

Consent choices