cecilia-wikstrom-peti
Vedúca delegácie a predsedníčka výboru PETI Cecilia Wikström. PHOTO: © European Union- EP.

Podporujte sociálne začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím, odkazujú Slovensku europoslanci

Slovenské orgány by mali prijať ďalšie opatrenia na podporu sociálneho začlenenia ľudí so zdravotným postihnutím v krajine. Tento odkaz vyslali poslanci Európskeho parlamentu združení vo Výbore pre petície (PETI) v utorok, keď podporili návrh správy zo svojej služobnej cesty na Slovensko v septembri. V texte sa odporúča, aby Slovensko urýchlilo prechod od inštitucionálnej starostlivosti o zdravotne postihnuté osoby ku komunitným službám a aby najmä pre deti zabezpečilo plnú integráciu do spoločnosti.

Poslanci výboru PETI navštívili Slovensko v septembri 2016, aby preskúmali petíciuo umiestňovaní osôb so zdravotným postihnutím v dlhodobých pobytových centrách, s osobitným dôrazom na využívanie fondov EÚ na údržbu a správu týchto zariadení.

Ďalším cieľom delegácie boli konzultácie so zainteresovanými stranami zamerané na spôsob, akým sa slovenské orgány podieľajú na postupnom premiestňovaní osôb so zdravotným postihnutím do bežného komunitného bývania, teda na tzv. deinštitucionalizácii.

„Inštitucionalizácia je porušovaním ľudských práv a je v rozpore s politikou EÚ v oblasti sociálnej inklúzie,“ uviedla Cecilia Wikström (ALDE, Švédsko), vedúca delegácie a predsedníčka výboru PETI Európskeho parlamentu.

„Ľudia so zdravotným postihnutím majú tiež právo žiť vo svojich miestnych komunitách, a preto je mimoriadne dôležité, aby členské štáty prijali ďalšie opatrenia na urýchlenie procesu ich deinštitucionalizácie”, dodala.

Znenie správy schválilo 26 členov výboru PETI, pričom nikto nehlasoval proti, ani sa nezdržal hlasovania.

Význam života v spoločnosti

V nezáväzných odporúčaniach europoslanci zdôrazňujú dôležitosť života v spoločnosti a vyzývajú slovenské orgány, aby urýchlili prechod od inštitucionálnej starostlivosti o zdravotne postihnuté osoby ku komunitným službám.

V správe sa tiež uvádza, že by sa malo zaručiť financovanie týchto alternatív založených na komunitnej starostlivosti, pričom Slovensko naliehavo vyzývajú, aby neinvestovalo do tzv. mini-inštitúcií. Tieto menšie zariadenia sa v mnohých ohľadoch podobajú tým väčším, no aj keby zlepšovali fyzické prostredie, nedosahujú cieľ sociálneho začlenenia, tvrdia poslanci Európskeho parlamentu.

Viac..  Odhalenie špiónky aj podpora 50 miliárd eur. Europarlament zhodnotil dva roky vojny

Výbor PETI ďalej zaväzuje Slovensko, aby finančné prostriedky EÚ využívalo najmä na podporu detí so zdravotným postihnutím, čo by napomohlo tomu, aby mohli naďalej žiť vo svojej rodine a zostať plne integrované v spoločnosti.

Podpora právnej spôsobilosti osôb so zdravotným postihnutím

Europoslanci tiež vítajú nedávnu legislatívnu reformu Slovenska týkajúcu sa pravidiel opatrovníckeho konania, no nabádajú na prijatie ďalších krokov smerujúcich k úplnému zrušeniu pozbavovania právnej spôsobilosti osôb so zdravotným postihnutím. Naliehavo vyzývajú orgány štátu, aby zabezpečili dostupné služby pre rodiny so zdravotne postihnutými príslušníkmi na uľahčenie ich každodenného života. Tieto služby by mali byť k dispozícii v ľubovoľnom rodnom jazyku, aby sa tak mohlo vyjsť v ústrety potrebám jednotlivcov patriacich k národnostnej menšine.

Financovanie inštitúcií

S cieľom dosiahnuť, aby sa rozhodnutia týkajúce sa formy starostlivosti na Slovensku prijímali nezávislejšie, poberateľmi mesačného štátneho príspevku na starostlivosť by mali byť aj ľudia potrebujúci pomoc, a nie samotné inštitúcie, konštatuje sa v správe.

Výbor pre petície v závere odporúča Slovensku, aby pokračovalo v dialógu s Európskym parlamentom o vývoji procesu deinštitucionalizácie v krajine.

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko

Členstvo v Únii prinieslo Slovensku tisícky projektov a investícií vo výške 30 miliárd eur

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár v utorok otvoril sériu podujatí, …

Consent choices