dron
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Ministri dopravy EÚ schválili úpravu pravidiel v oblasti civilného letectva

Minister dopravy Arpád Érsek sa zúčastnil stretnutia Rady EÚ pre dopravu. Hlavnou témou zasadnutia bola bezpečnosť v doprave. Ministri schválili úpravu pravidiel v oblasti civilného letectva.

Aktuálny návrh obsahuje vôbec prvé celoeurópske bezpečnostné pravidlá pre civilné bezpilotné lietadlá, teda drony a otvára možnosť pre nové inovatívne výrobky. Členským štátom dáva zároveň právo obmedziť prevádzku dronov, napr. z dôvodu bezpečnosti, ochrany súkromia a rovnako v blízkosti letísk alebo nad zastavanými plochami.

„Som rád, že rýchly pokrok slovenského predsedníctva pri zabezpečení dnešných dohôd vyzdvihla Komisia a ostatné členské štáty. V námornej doprave Rada ministrov prerokovala celý balík smerníc, ktoré prispejú k ďalšiemu zlepšeniu bezpečnosti pasažierov a k zjednodušeniu legislatívy. Ide o bezpečnostné pravidlá pre osobné lode a registráciu pasažierov. Tieto bezpečnostné pravidlá musia byť ešte prerokované s Európskym parlamentom,“ uviedol po skončení stretnutia Arpád Érsek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.   

Ministri udelili Európskej komisii mandát na začatie rokovaní s Arménskom o dohode v leteckej doprave. V súčasnosti totiž chýba priame letecké spojenie a pri lete z Únie do Arménska je potrebné prestupovať v Rusku alebo na Ukrajine.

Živá bola aj diskusia ohľadom uplatňovania sociálnej legislatívy v doprave.  Ide o veľmi citlivú a rozdeľujúcu tematiku. Na boj proti lacnejším prepravcom predovšetkým z východnej Európy niektoré štáty zaviedli národné pravidlá, ktoré predstavujú prekážky a sú predmetom preskúmavania Komisie. Komisia taktiež pripravuje novú iniciatívu týkajúcu sa prepravcov v budúcom roku, ktorá si bude vyžadovať podrobné preskúmanie a ďalšie diskusie.

Viac..  Vedenie europarlamentu bude zvažovať bojkot maďarského predsedníctva v Rade EÚ

Doprava v Európe si v nasledujúcich rokoch vyžiada veľké investície do novej a do obnovy už existujúcej infraštruktúry. Je potrebné preto nájsť inovatívne prístupy financovania v spolupráci so súkromnou sférou. Predsedajúci minister Arpád Érsek diskutoval s viceprezidentom Európskej investičnej banky Pim Van Ballekomomom  o nových možnostiach financovania, ktoré prináša Európsky fond pre strategické investície.

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices