studenti
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Program medzinárodného hodnotenia žiakov PISA: Slovensko sa zhoršilo

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics dnes spolu so zástupcom generálneho tajomníka OECD Douglasom Frantzom predstavili výsledky PISA (Programu medzinárodného hodnotenia žiakov) za rok 2015, ktorý porovnáva čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť 15-ročných študentov vo svete.

Prieskumu sa zúčastnilo vyše pol milióna študentov zo 72 krajín. V roku 2015 sa zároveň po prvý raz vôbec na programe zúčastnili všetky členské štáty EÚ, čo umožňuje porovnanie výsledkov medzi jednotlivými krajinami Únie.

Výsledky ukázali, že v drvivej väčšine krajín EÚ, s výnimkou Fínska a Estónska, je viac ako 15 percent žiakov vo veku 15 rokov, ktorí nie sú schopní riešiť úlohy vyžadujúce aspoň minimálne zručnosti a schopnosť rozmýšľať logicky a nezávisle v jednej z testovaných oblastí (čítanie, prírodné vedy, matematika). Na chvoste skončili Bulharsko, Cyprus, Rumunsko, Malta, Grécko a Slovensko.

Slovensko pritom skončilo najhoršie z krajín Vyšehradskej štvorky vo všetkých sledovaných oblastiach, a výsledky krajiny boli pod priemerom EÚ aj OECD. V porovnaní s PISA 2012 sa zároveň Slovensko v matematike v priemere zhoršilo o 6 bodov, v prírodných vedách a v čítaní až o 10 bodov. Pre porovnanie, najlepšie sa v rámci V4 darilo Poľsku.

Viac..  Euroinštitúcie sa dohodli sprístupniť okamžité platby v eurách pre občanov EÚ

 Komisár Navracsics k výsledkom uviedol:  „Základné zručnosti sú kľúčom k úspechu nielen v škole, ale aj v neskoršom živote, v ďalšom vzdelávaní a na trhu práce.  Príliš mnoho mladých Európanov nie je dostatočne pripravených na výzvy modernej, vysoko inovatívnej spoločnosti.  Musíme preto členské štáty naďalej podporovať pri prekonávaní prekážok, ktoré súvisia so sociálnym prostredím alebo prisťahovalectvom.  Významnú úlohu zohrávajú kvalitné vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, podobne ako aj dobré učiteľské vzdelanie  a odborná príprava.  Pevne verím, že rozhodné činy dneška prispejú k znižovaniu sociálneho vylúčenia v budúcnosti a k budovaniu sociálne súdržnej európskej spoločnosti.“

Práve na posilnenie základných zručností sa Komisia sústredí pri revízii Rámca kľúčových kompetencií, ktorú predstaví budúci rok.

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices