vlak
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Ako vylepšiť a podporiť európsku vlakovú dopravu?

zeleznice

Poslanci Európskeho parlamentu rokujú a hlasujú o tom, ako vylepšiť a podporiť európsku vlakovú dopravu. Na programe plenárneho zasadnutia je tzv. štvrtý železničný balík, vďaka ktorému by sa mali otvoriť trhy vnútroštátnej železničnej prepravy a zlepšiť konkurencieschopnosť. Cestujúcim by to malo priniesť lepšie a lacnejšie služby.

Doprava po koľajniciach je, čo sa týka splodín, najčistejšia. V EÚ sa však potrebuje zatraktívniť a vylepšiť. Práve tieto vylepšenia sú predmetom plenárnej debaty a hlasovania. Poslanci sa budú zaoberať tzv. štvrtým železničným balíkom, ktorého súčasťou sú tri návrhy.  Za cieľ majú to, aby sa vlakom a železničným spoločnostiam umožnil prístup do celej EÚ.

Otvorenie trhov vnútroštátnej osobnej železničnej prepravy

Železničné spoločnosti budú mať zaistený prístup k železničným sieťam v celej EÚ bez diskriminácie za podmienky, že sa tým neohrozia zmluvy o verejných službách. Znamená to, že na trh budú môcť vstupovať noví poskytovatelia služieb.

Viac..  EÚ na COP28 vyzýva na urýchlené znižovanie emisií a prechod na čistú energiu

Jednotný európsky železničný priestor

Vytvorenie tohto spoločného priestoru by malo prispieť v zvýšeniu konkurencieschopnosti železníc, rozvoju intergrovanej železničnej site a zlepšeniu poskytovaných služieb. Alebo jednoduchšie povedané: viac spojov a lepšiu dochvíľnosť.

Kvalitné a spoľahlivé železničné služby

Poslanci očakávajú, že nové pravidlá budú stimulovať investície do železničnej dopravy a povedú k zlepšeniu kvality služieb a zníženiu cien pre cestujúcich. Cestovanie vlakom je oproti iným druhom dopravy ekologickejšie, častejšie využívanie vlakov by tak malo mať za následok aj pokles emisií.

O dac

Odporúčame pozrieť

COP28: EÚ oznámila finančnú podporu 175 miliónov eur na zníženie emisií metánu

Tieto látky, medzi ktoré patrí metán, oxid dusný, neúplne fluórované uhľovodíky a troposférický ozón, sú …

Consent choices