lajcak
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák. PHOTO: Archív MZV.

Lajčák: Naše prvé predsedníctvo môžeme uzavrieť so cťou a dlhým zoznamom výsledkov

Slovensko na začiatku svojho historicky prvého predsedníctva v Rade Európskej únie sľúbilo, že sa zameria na pozitívnu agendu a na posilnenie EÚ v záujme všetkých jej občanov. Na konci predsedníctva si dovolím tvrdiť, že sme túto ambíciu naplnili.“ Na záver poslednej Rady EÚ pre všeobecné záležitosti to v utorok v Bruseli povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, ktorý jej v mene SR predsedal.

Naše prvé predsedníctvo môžeme  uzavrieť so cťou a pomerne dlhým zoznamom výsledkov vo viacerých oblastiach,“ zbilancoval minister M. Lajčák. Zároveň sa poďakoval všetkým partnerom, ktorí Slovensko pri výkone predsedníckej funkcie podporili a pomohli mu.Osobitne ďakujem desiatkam slovenských expertov, diplomatov a všetkých našich zamestnancov, bez ktorých by toto predsedníctvo nemohlo byť takým jednoznačným úspechom,“  dodal minister M. Lajčák.

Rada na rokovaní v utorok formálne odsúhlasila vyjednávaciu pozíciu pre Európsky fond udržateľného rozvoja, čo je zásadný krok na ceste k jeho vytvoreniu. Ide o dôležitý nástroj na odstraňovanie  príčin migrácie vytváraním pracovných miest, podporou investícií a rozvoja v partnerských krajinách Afriky ale aj v európskom susedstve.

Ministri na Rade pre všeobecné záležitosti schválili aj vyjednávaciu pozíciu k modernizácii ochranných obchodných nástrojov. Rada EÚ takisto odsúhlasila spoločné vyhlásenie, ktorým vytyčuje priority EÚ na rok 2017 tak, ako to dohodlo slovenské predsedníctvo s Európskou komisiou a Európskym parlamentom.

Je to vôbec po prvýkrát, že sa tri inštitúcie dohodli na legislatívnych prioritách na ďalší rok. To by nám malo umožniť dosiahnuť pokrok v šiestich  prioritných oblastiach od  zamestnanosti, rastu a investícií, cez sociálnu Európu, bezpečnosť, reformu migračnej politiky až po spoločný digitálny trh, energetiku a ochranu klímy,“ spresnil minister M. Lajčák.

Deklaráciu následne podpísali v Štrasburgu premiér Robert Fico za predsednícku krajinu EÚ, predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz.

Ministri na Rade pre všeobecné záležitosti venovali veľký priestor aj téme rozširovania EÚ. Vynaložili sme tu značné úsilie a veľa energie. Prijali sme predsednícke vyhlásenie ku krajinám v prístupovom procese, kde potvrdzujeme rozširovanie ako kľúčovú politiku EÚ a podčiarkujeme potrebu udržania jej dôveryhodnosti, ktorá je obojsmerná – keď kandidáti splnia potrebné kritériá a reformy, Únia ich musí posunúť bližšie k sebe,“ povedal minister M. Lajčák a spresnil, že Slovensko malo ambicióznejšie plány, ale jedna členská krajina nebola ochotná podporiť kompromis prijateľný pre všetkých ostatných.

Viac..  Europoslanci podporili plány na podporu využívania obnoviteľnej energie

Rada pre všeobecné záležitosti sa okrem toho už tradične venovala aj obsahovej príprave rokovania Európskej rady, na ktorej sa zídu premiéri a prezidenti členských štátov v Bruseli vo štvrtok.

Keďže utorkové zasadnutie ministrov pre európske záležitosti EÚ bolo posledným počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ, minister M. Lajčák na záver symbolicky odovzdal predsednícky zvonec, ktorým sa otvárajú a končia rokovania, predstaviteľovi nasledujúcej predsedníckej krajiny – maltskému vicepremiérovi Louisovi Grechovi.

Po skončení Rady minister M. Lajčák ešte v mene EÚ spolupredsedal medzivládnym konferenciám so Srbskom a Čiernou Horou.

V prípade Srbska, EÚ otvorila dve ďalšie kapitoly v procese vyjednávaní o vstupe a jednu hneď predbežne uzavrela. Srbsko tak už od začiatku procesu otvorilo celkom 6 kapitol, z toho štyri počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ, ktorého prioritou je aj rozširovanie EÚ.

Pre Srbsko je to významný krok vpred a pre naše predsedníctvo konkrétny výsledok, že sa nám podarilo vniesť do procesu dynamiku a kredibilitu,“ konštatoval minister M. Lajčák po rokovaní s komisárom EÚ pre rozšírenie Johannesom Hahnom a srbskou ministerkou pre európsku integráciu Jadrankou Joksimovićovou.

Na medzivládnej konferencii s Čiernou Horou otvorila EÚ tiež dve kapitoly, čím sa ich celkový počet vo vyjednávacom procese Čiernej Hory dostal na 26 z celkového počtu 35. Ide bez akýchkoľvek pochýb o uznanie pokroku krajiny pri napĺňaní kritérií na  členstvo a vykonávaní potrebných reforiem,“ poznamenal minister M. Lajčák na tlačovej konferencii s komisárom J. Hahnom a hlavným vyjednávačom Čiernej Hory Aleksandrom Andrijom Pejovićom. „Dnes sme vyslali zreteľný signál, že EÚ je naďalej príťažlivá, dôveryhodná a plní svoje sľuby, keď si uchádzači o členstvo plnia svoje úlohy,“ uzavrel minister M. Lajčák.

O dac

Odporúčame pozrieť

Nástroj technickej podpory: Komisia pomáha Slovensku lepšie využívať kohézne fondy

Komisia aktuálne v Bratislave spustila projekt, ktorý pomáha Slovensku zjednodušiť a urýchliť využívanie kohéznych fondov. Projekt …

Consent choices