vlak
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament schváli nové pravidlá na oživenie železničnej dopravy v EÚ

Európsky parlament v stredu schválil nové pravidlá, ktoré zavedú výberové konania na zabezpečenie osobnej železničnej dopravy vo verejnom záujme v členských štátoch EÚ. Cieľom novej legislatívy je naštartovať investície do rozvoja komerčných služieb na tratiach v EÚ.

Na základe novej legislatívy budú môcť železniční dopravcovia ponúkať svoje služby na vnútroštátnych trhoch osobnej železničnej dopravy dvoma spôsobmi.

Výberové konania na prevádzkovanie služieb vo verejnom záujme

V prípadoch zmlúv na poskytovanie služieb osobnej železničnej dopravy vo verejnom záujme, ktoré prideľuje vnútroštátny orgán, sa výberové konania otvorené všetkým operátorom z EÚ stanú postupne normou.

Zmluvy zabezpečujúce služby železničnej dopravy vo verejnom záujme pokrývajú približne dve tretiny osobnej železničnej dopravy v EÚ. Viac uchádzačov o poskytovanie týchto služieb by malo prispieť k väčšej orientácii na zákazníka a k šetreniu verejných výdavkov.

Zmluvy bude naďalej možné prideľovať aj priamo, teda bez výberového konania. Tento postup by sa však mal uplatniť iba v prípade, ak je to na danej trati potrebné na udržanie či zlepšenie kvality poskytovaných služieb, prípadne na zvýšenie nákladovej efektívnosti daného spojenia.

V takomto prípade budú okrem iného platiť nasledovné pravidlá:

  • Súčasťou priamo prideľovaných zmlúv budú výkonnostné požiadavky týkajúce sa napríklad presnosti a frekvencie spojov, kvality koľajových vozidiel a prepravnej kapacity.
  • Priamo prideľované zmluvy budú povolené pri službách vo verejnom záujme, ktorých priemerná ročná hodnota neprekročí 7.5 milióna eur alebo ročný rozsah poskytovaných služieb, teda súhrn vzdialeností, ktoré operátori na danej trati prekonajú za rok, nedosiahne 500.000 km.

Konkurencia na ostatných tratiach

Akákoľvek železničná spoločnosť by zároveň mala možnosť ponúknuť svoje konkurenčné komerčné služby na všetkých trhoch osobnej železničnej dopravy v EÚ. S cieľom udržať dopravu zabezpečovanú vo verejnom záujme však budú mať členské štáty možnosť obmedziť prístup nových operátorov k istým tratiam. Zamietnutiu prístupu na takúto trať však bude musieť predchádzať objektívna hospodárska analýza vnútroštátneho regulátora.

Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Nová legislatíva obsahuje ustanovenia, ktoré by mali zaručiť nezávislosť prevádzkovateľov železničnej infraštruktúry a zabrániť prípadným konfliktom záujmov – napríklad ak je prevádzkovateľom železničnej infraštruktúry národný operátor osobnej železničnej dopravy alebo ak majú spoločného vlastníka. Cieľom týchto záruk je zabezpečiť rovnaký prístup všetkých operátorov k železničným tratiam a staniciam.

Na operátorov zabezpečujúcich železničnú dopravu vo verejnom záujme sa budú vzťahovať ustanovenia v oblasti sociálneho a pracovného práva vyplývajúce z predpisov EÚ, vnútroštátnej legislatívy a kolektívnych zmlúv.

Účinnosť novej legislatívy

Železniční dopravcovia z celej EÚ budú môcť na základe nových predpisov ponúkať svoje komerčné služby na vnútroštátnych tratiach od 14. decembra 2020. Výberové konania na prevádzkovanie služieb železničnej dopravy vo verejnom záujme sa s istými výnimkami stanú štandardným postupom pre nové zmluvy od decembra 2023.

Reakcie slovenských poslancov

 „Slobodný pohyb osôb a tovarov nie je možný bez funkčnej infraštruktúry. Železnice sú najekologickejšou formou dopravy a Európska únia chce dosiahnuť, aby vlaky plynule prechádzali naprieč všetkými členskými štátmi. Liberalizácia trhu zároveň prispeje k zvýšeniu komfortu a zníženiu cien prepravy,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices