avramopoulos
Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos. PHOTO: © European Union.

Úplné recipročné oslobodenie od vízovej povinnosti s Kanadou a USA zostáva pre EÚ prioritou

Európska komisia podáva správu o pokroku smerom k dosiahnutiu úplnej vízovej reciprocity s Kanadou a Spojenými štátmi, pričom hodnotí vývoj za posledných päť mesiacov.

Od poslednej správy sa v nadväznosti na kontakty na politickej a technickej úrovni EÚ a Kanada dohodli na jasnom časovom rámci na dosiahnutie úplného recipročného oslobodenia od vízovej povinnosti. Pokiaľ ide o Spojené štáty, nemožno napriek trvalému úsiliu hovoriť o porovnateľnom pokroku.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: „Zaručenie úplného recipročného oslobodenia od vízovej povinnosti s Kanadou a USA zostáva pre EÚ prioritnou záležitosťou. Z tohto dôvodu vítam záväzok a rozhodnutie kanadských orgánov týkajúce sa zabezpečenia úplného recipročného oslobodenia od vízovej povinnosti pre všetkých občanov EÚ do 1. decembra 2017. Tento pokrok svedčí o tom, že vďaka diplomatickým kontaktom a rokovaniam sa dosiahli významné výsledky. Táto otázka zostáva naďalej jednou z priorít programu s novou vládou Spojených štátov. Naďalej budeme zdôrazňovať význam dosiahnutia úplnej vízovej reciprocity pre všetkých občanov EÚ, ako aj USA.“

Hodnotenie nadväzuje na oznámenia prijaté v apríli a júli, v ktorých Komisia uviedla, že úplné recipročné oslobodenie od vízovej povinnosti s Kanadou a Spojenými štátmi sa ešte nepodarilo dosiahnuť pre občanov niektorých členských štátov EÚ, a oznámila, že podá správu o ďalšom pokroku v rokovaniach pred koncom roka.

Kanada

V nadväznosti na intenzívne a koordinované úsilie a trvalú angažovanosť medzi EÚ a Kanadou v rámci príprav na 16. samit EÚ – Kanada, ktorý sa uskutočnil 30. októbra 2016 v Bruseli, Kanada poskytla jasný časový harmonogram na dosiahnutie úplného recipročného oslobodenia od vízovej povinnosti pre všetkých občanov EÚ. Komisia bude pokračovať vo svojej práci na zabezpečenie toho, aby úplné recipročné oslobodenie od vízovej povinnosti, ktoré sa už uplatňuje vo všetkých ostatných členských štátoch EÚ, Kanada zaviedla aj pre všetkých cestujúcich občanov Bulharska a Rumunska do konca roka 2017, ako sa potvrdzuje v spoločnom vyhlásení prijatom na samite EÚ – Kanada.

Spojené štáty americké

Napriek zintenzívneniu kontaktov na politickej, ako aj technickej úrovni nemožno hovoriť o pokroku smerom k zrušeniu víz s USA, ktorý by bol porovnateľný s pokrokom dosiahnutým v súvislosti s Kanadou. Komisia zintenzívni svoje úsilie s cieľom naliehať na úplné recipročné oslobodenie od vízovej povinnosti v koordinácii s piatimi členskými štátmi (Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Poľsko a Rumunsko) okamžite po tom, ako sa začne nové funkčné obdobie vlády USA. Očakáva sa, že najbližšou príležitosťou na rokovanie o možnostiach dosiahnutia tohto cieľa s novou vládou bude najbližšie stretnutie ministrov spravodlivosti a vnútra a vyšších úradníkov týchto ministerstiev z EÚ a USA v prvej polovici roka 2017.

Viac..  Ministerstvo dopravy rieši situáciu na ukrajinských hraniciach, slovenskí dopravcovia sa búria

Ďalšie kroky

Komisia bude aj naďalej spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou s cieľom zabezpečiť, aby EÚ vystupovala v tejto dôležitej otázke jednotne. Komisia predloží správu o ďalšom dosiahnutom pokroku do konca júna 2017.

Súvislosti

Základným princípom vízovej politiky EÚ je zabezpečenie toho, aby tretie krajiny nachádzajúce sa v zozname krajín oslobodených od vízovej povinnosti zabezpečili recipročné oslobodenie od vízovej povinnosti pre občanov všetkých členských štátov EÚ. Na podporu tohto úsilia bol zavedený mechanizmus vízovej reciprocity.

V rámci mechanizmu reciprocity, ktorý si vyžaduje, aby Komisia zohľadnila dôsledky pozastavenia oslobodenia od vízovej povinnosti na vonkajšie vzťahy EÚ a jej členských štátov, už Komisia prijala tri správy zamerané na posúdenie situácie: 10. októbra 2014, 22. apríla 2015 a 5. novembra 2015, ako aj dve oznámenia v apríli a júli 2016. Komisia vo svojom oznámení z 12. apríla najmä podrobne posúdila dôsledky pozastavenia oslobodenia od vízovej povinnosti občanov Kanady a USA a dospela k záveru, že pozastavenie oslobodenia od vízovej povinnosti okrem negatívneho vplyvu na občanov EÚ a ťažkosti pri implementácii by takisto malo výrazný negatívny vplyv v mnohých oblastiach politiky, najmä v oblasti vonkajších vzťahov, obchodu, cestovného ruchu a hospodárstva EÚ.

V apríli vyzvala Komisia Európsky parlament a Radu, aby do 12. júla 2016 prijali pozíciu o najvhodnejšom ďalšom postupe. Rada k tejto záležitosti svoju pozíciu nevyjadrila.

Európsky parlament diskutoval o tejto záležitosti na plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo minulý týždeň. Diskusie sa 12. októbra uskutočnili aj vo Výbore Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Spojené kráľovstvo a Írsko sa nezúčastňujú na tvorbe spoločnej vízovej politiky a pozastavením oslobodenia od vízovej povinnosti by neboli viazané.

O dac

Odporúčame pozrieť

EÚ a Kanada nadviazali digitálne partnerstvo a ukončili rokovania o pridružení k programu Horizont Európa

EÚ a Kanada posilnili svoje vzťahy ako strategickí a podobne zmýšľajúci partneri v digitálnej oblasti. …

Consent choices