ttip
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ a USA zverejnili spoločné hodnotenie pokroku rokovaní o dohode TTIP

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová o obchodný zástupca USA Michael Froman zverejnili spoločné hodnotenie pokroku, ktorý sa v rokovaniach o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) dosiahol od júla 2013, teda od začiatku týchto rokovaní.

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová povedala: Ako bolo prediskutované s členskými štátmi na poslednom zasadnutí Rady pre obchod v novembri, toto hodnotenie má za cieľ poskytnúť prehľad a zhrnutie stavu obchodných rozhovorov medzi EÚ a USA. Uplatňuje sa takto naša politika väčšej transparentnosti, pokiaľ ide o tieto rokovania. EÚ robí všetko, čo je v jej silách, aby dosiahla vyváženú, ambicióznu a vysokoštandardnú dohodu o TTIP s jasnými prínosmi pre občanov, miestne komunity a podniky. Ako ukazuje toto zhrnutie, dosiahli sme značný a hmatateľný pokrok. Teším sa na rokovania s novou administratívou USA o budúcnosti transatlantických obchodných vzťahov.

Spoločná správa poskytuje prehľad o pokroku, ktorý sa dosiahol vo všetkých oblastiach, ktoré boli predmetom rozhovorov, konkrétne v oblasti lepšieho prístupu na trhy pre spoločnosti z EÚ a USA, v oblasti zjednodušenia technických predpisov bez toho, aby sa znížili normy, a v oblasti globálnych pravidiel obchodovania vrátane trvalo udržateľného rozvoja, práce a životného prostredia a kapitoly venovanej menším podnikom. Okrem bodov, na ktorých sme sa zhodli, sú v správe uvedené aj oblasti, v ktorých je potrebné vynaložiť veľké úsilie na vyriešenie rozdielnych pozícií vrátane zlepšenia prístupu na trhy s verejným obstarávaním, poskytnutia silnej ochrany investícií, ktorá zachováva právo regulovať, ako aj vrátane nájdenia spoločného prístupu k otázke obchodných značiek a zemepisných označení.

Viac..  Ch. Lagardová: Inflácia v eurozóne sa zmierňuje, boj ECB sa však neskončil

Počas posledných niekoľkých rokov Komisia uverejnila texty návrhov EÚ predložených v rámci rokovaní o TTIP spolu so správami z jednotlivých kôl rokovaní a stanoviskami a intenzívne konzultovala s občianskou spoločnosťou, čím sa obchodné rokovania stali najtransparentnejšími bilaterálnymi rokovaniami, ktoré sa doteraz viedli.

Rozhovory mali za následok aj zreformovanie ustanovení EÚ o ochrane investícií v obchodných dohodách. Vychádzalo sa pritom z extenzívneho dialógu so zúčastnenými stranami a z verejnej konzultácie. V novembri 2015 Komisia predložila nový návrh s cieľom nahradiť zastaraný model urovnávania sporov medzi investorom a štátom moderným a transparentným systémom investičných súdov, ktorý účinne chráni investície a súčasne v plnej miere zachováva právo vlád regulovať.

Hospodársky a strategický dôvod pre uzavretie dohody medzi najväčšími rozvinutými priemyselnými ekonomikami sveta je aj naďalej veľký. V posledných troch rokoch bol dosiahnutý značný pokrok na ceste k uzavretiu vyváženej a vysokoštandardnej dohody, ktorá na oboch stranách Atlantiku podporí rast, zlepší konkurecieschopnosť a vytvorí pracovné miesta.

O dac

Odporúčame pozrieť

zamestnanci, ocel

EÚ chce dohodu o dovoze ocele a hliníka do USA do konca roka

Európska komisia by chcela do konca roka dosiahnuť dohodu s USA o oceli a hliníku, …

Consent choices