volby
Voľba podpredsedov EP. PHOTO: PHOTO: European Union- EP.

Poslanci Európskeho parlamentu si v prvom kole zvolili desiatich podpredsedov

Európsky parlament si v stredu dopoludnia v prvom kole tajnej voľby zvolil prvých desiatich z celkovo štrnástich podpredsedov. V prvých dvoch kolách voľby potrebujú kandidáti na svoje zvolenie absolútnu väčšinu právoplatne odovzdaných hlasov. V treťom kole obsadia zostávajúce miesta kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet odovzdaných hlasov.

Podpredsedovia Európskeho parlamentu v poradí, v akom boli zvolení:

 1. Mairead McGuinness (EPP, IE), 466 hlasov
 2. Bogusław Liberadzki (S&D, PL), 378 hlasov
 3. David-Maria Sassoli (S&D, IT), 377hlasov
 4. Rainer Wieland (EPP, DE), 336 hlasov
 5. Sylvie Guillaume (S&D, FR), 335 hlasov
 6. Ryszard Czarnecki (ECR, PL), 328 hlasov
 7. Ramón Luis Valcarcel Siso (EPP, ES), 323 hlasov
 8. Evelyne Gebhardt (S&D, DE), 315 hlasov
 9. Pavel Telička (ALDE, CZ), 313 hlasov
 10. Ildikó Gall-Pelcz (EPP, HU), 310 hlasov

Počet všetkých odovzdaných hlasov v prvom kole: 680

Počet právoplatne odovzdaných hlasov v prvom kole: 618

Absolútna väčšina právoplatne odovzdaných hlasov v prvom kole: 310

Kandidáti pred prvým kolom voľby podpredsedov EP

Kandidátov na post podpredsedu EP môže nominovať politická skupina alebo aspoň 38 poslancov. Zoznam kandidátov pred prvým kolom voľby:

EPP

 • Ildikó Gall-Pelcz (HU)
 • Mairead McGuinness (IE)
 • Ramón Luis Valcarcel (ES)
 • Rainer Wieland (DE)

S&D

 • Evelyne Gebhardt (DE)
 • Sylvie Guillaume (FR)
 • Bogusław Liberadzki (PL)
 • Ioan Mircea Pasçu (RO)
 • David Sassoli (IT)

ECR

 • Ryszard Czarnecki (PL)

ALDE

 • Alexander Graf Lambsdorff (DE)
 • Pavel Telička (CZ)
Viac..  P. Szijjártó: Energetická politika EÚ sa stala obeťou ideológie

GUE/NGL

 • Dimitrios Papadimoulis (EL)

Zelení/EFA

 • Ulrike Lunacek (AT)

Kandidáti nominovaní aspoň 38 poslancami

 • Indrek Tarand (ET)

Spôsob voľby podpredsedov EP

Voľba podpredsedov je tajná a môže prebehnúť v maximálne troch kolách. Pred druhým kolom voľby môžu pôvodní kandidáti odstúpiť, zároveň však môžu byť nominovaní noví kandidáti. Výsledok druhého kola voľby by mal byť oznámený približne o 14h30.

Poradie budúcich podpredsedov EP bude odrážať výsledky hlasovania. Prvým podpredsedom sa tak stane kandidát s najvyšším počtom odovzdaných hlasov, nasledovať budú ďalší podpredsedovia podľa nimi dosiahnutého výsledku.

Poslanci môžu odovzdať toľko hlasov, koľko je v danom momente voľných podpredsedníckych miest, musí ich však byť viac, ako polovica obsadzovaných postov. V prvom kole teda museli odovzdať aspoň osem hlasov, najviac však štrnásť. V druhom kole musia odovzdať minimálne tri hlasy, najviac však štyri.

Piati parlamentní kvestori budú zvolení v stredu popoludní.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices