europsky parlament
Európsky parlament. PHOTO: European Union- EP.

Europoslanci začali voliť štrnástich podpredsedov

Po zvolení nového predsedu Európskeho parlamentu začali poslanci v stredu krátko po deviatej hodine voliť štrnástich podpredsedov. Kandidáti potrebujú na zvolenie v prvom a druhom kole tajnej voľbe absolútnu väčšinu právoplatne odovzdaných hlasov. V treťom kole obsadia zostávajúce miesta kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet odovzdaných hlasov. 

Zoznam kandidátov nominovaných jednotlivými politickými skupinami či skupinou pozostávajúcou aspoň z 38 poslancov:

EPP

 • Ildikó Gall-Pelcz (HU)
 • Mairead McGuinness (IE)
 • Ramón Luis Valcarcel (ES)
 • Rainer Wieland (DE)

S&D

 • Evelyne Gebhardt (DE)
 • Sylvie Guillaume (FR)
 • Bogusław Liberadzki (PL)
 • Ioan Mircea Pasçu (RO)
 • David Sassoli (IT)

ECR

 • Ryszard Czarnecki (PL)

ALDE

 • Alexander Graf Lambsdorff (DE)
 • Pavel Telička (CZ)

 

GUE/NGL

 • Dimitrios Papadimoulis (EL)

Zelení/EFA

 • Ulrike Lunacek (AT)

Kandidáti nominovaní aspoň 38 poslancami

 • Indrek Tarand (ET)

Voľba podpredsedov je tajná a môže prebehnúť v maximálne troch kolách. Pred druhým kolom voľby môžu pôvodní kandidáti odstúpiť, zároveň však môžu byť nominovaní noví kandidáti.

Viac..  Európska priemyselná dohoda: Výzva k podpore investovania v Európe

Poradie budúcich podpredsedov EP bude odrážať výsledky hlasovania. Prvým podpredsedom sa tak stane kandidát s najvyšším počtom odovzdaných hlasov, nasledovať budú ďalší podpredsedovia podľa nimi dosiahnutého výsledku.

Poslanci môžu odovzdať toľko hlasov, koľko je v danom momente voľných podpredsedníckych miest, musí ich však byť viac, ako polovica obsadzovaných postov. V prvom kole teda musia odovzdať aspoň osem hlasov, najviac však štrnásť.

Piati parlamentní kvestori budú zvolení v stredu popoludní.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Súhrnná správa o činnosti EÚ v roku 2023

Komisia uverejnila súhrnnú správu o činnosti EÚ za rok 2023. V roku 2023 EÚ naďalej …

Consent choices