rodrigues
Europoslankyňa Maria João Rodrigues. PHOTO: © European Union- EP.

Europoslankyňa Rodrigues: Nadišiel čas, aby sme prehodnotili naše chápanie európskeho projektu

Spoločenské zmeny si vyžadujú, aby sme s začali intenzívnejšie venovať sociálnej politike a brali ju ako jednu z našich priorít. Európska komisia by mala prísť s návrhmi na to, ako by sme mali napredovať ďalej. No Parlamentu už teraz prijal uznesenie, v ktorom navrhuje konkrétne kroky a požaduje napríklad to, aby boli právne ošetrené aj nové typy pracovných miest. Viac vysvetľuje v rozhovore jeho autorkou, portugalská sociálna demokratka Maria João Rodrigues.

Môžete nám popísať, čo vlastne je európsky pilier sociálnych práv?

Ide o najdôležitejšiu iniciatívu EÚ na reformu európskeho sociálneho systému. Znamená to, že musíme zlepšiť štandardy pre všetkých európskych občanov, aby sme sa tak vyrovnali s výzvami, ktoré stoja pred nami.

Keď hovorím o výzvach, nehovorím len o globálnej konkurencii a starnutí populácie, ale aj o digitálnej revolúcii. Všetko toto má na pracovné podmienky ľudí veľký vplyv. A v neposlednom rade je tu aj finančná nestabilita prameniaca z hospodárskej krízy.

 Nie je EÚ skôr ekonomickým projektom, kde ide v prvom rade o spoločný trh?

Áno, je to pravda, no nadišiel čas, aby sme prehodnotili naše chápanie európskeho projektu. Európska integrácia už nemôže spočívať len v hospodárskej spolupráci. Ak chcete, aby bola EÚ zjednotená v otázkach riešenia kríz a výziev, tak musíte najprv posilniť sociálny rozmer.

Aký úžitok sme mali z európskeho sociálneho modelu doteraz?

Po prvé, pracovný trh je regulovaný tak, aby narastala produktivita, čo je dobré nielen pre firmy ale prospieva to aj pracovným podmienkam. Po druhé, pre všetkých občanov sú tu sociálne systémy, vďaka ktorým majú prístup k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a sociálnej ochrane.  A po tretie je tu prerozdeľovania bohatstva prostredníctvom zdaňovania.

Viac..  Europoslanec Peter Pollák: V čom sú európske školy lepšie než naše?

Starnutie populácie, prehlbujúce sa sociálne rozdiely, nezamestnanosť, prílev utečencov… Všetky tieto problémy vyvíjajú na európske sociálne systémy veľký tlak. Ako pokračuje reforma európskeho sociálneho modelu?

 Súhlasím s tým, že európsky sociálny model treba reformovať vo viacerých ohľadoch. Čo sa týka dôchodkového systému, musíme sa postarať o to, aby všetci občania po dovŕšení istého veku mali dobrý dôchodok. Musíme teda zabezpečiť stabilitu dôchodkového systému a to tak, že zvýšime zamestnanosť.

Neznižuje štedrý sociálny systém európsku konkurencieschopnosť? Sú predsa ľudia, ktorým sa moc pracovať nechce…

 Sociálny systém musí byť vytvorený tak, aby mali ľudia aj naďalej chuť hľadať si prácu. Zamestnanie zmenia počas svojho života viackrát, preto musia byť pripravení zlepšovať svoje znalosti a zručnosti. Ľuďom by malo byť umožnené vzdelávať sa a školiť sa počas celého života.

Digitálna revolúcia zasiahla aj pracovný trh, náplň práce sa dnes mení. Potrebujeme preto reformovať pracovné právo a regulovať nové formy zamestnania, ktoré zatiaľ nie sú právne ošetrené. Toto sa týka predovšetkým mladých ľudí.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices