CETA
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Aké obchodné dohody uzatvára Európska únia?

Výbor pre medzinárodný obchod v utorok 24. januára hlasuje o obchodnej dohode s Kanadou – CETA. Aj keď sa jej v poslednej dobe ušlo veľa mediálnej pozornosti, zďaleka nie je jedinou, na ktorej EÚ v súčasnosti pracuje. Rokuje sa o rôznych typoch dohôd s tretími krajinami alebo regionálnymi zoskupeniami. O niektorých sa moc nehovorí, iné sú naopak dosť kontroverzné. Prinášame vám ich aktuálny prehľad.

Aké obchodné dohody EÚ uzatvára?

Európska únia využíva vo svojich obchodných vzťahoch s tretími krajinami širokú škálu dohôd. Líšia sa nielen svojím zameraním, ale aj úrovňou liberalizácie. Ich cieľom môže byť napríklad zníženie alebo zrušenie colných poplatkov alebo vytvorenie colnej únie, kde účastníci dohody uplatňujú rovnaké clá voči ostatným krajinám.

Tam, kde sú clá medzi EÚ a partnerskou krajinou veľmi nízke, sa dohody zameriavajú predovšetkým na odstránenie netarifných prekážok. Môže ísť napríklad o otvorenie trhu so službami a verejnými zákazkami. Medzi netarifné bariéry patrí aj harmonizácia noriem a štandardov pre výrobky. Európska únia napríklad zakazuje podávanie určitých hormónov zvieratám chovaným na mäso a tieto normy chce uplatňovať aj na mäso dovážané z tretích krajín.

Obchodné dohody okrem toho upravujú pravidlá pre investovania a stanovujú postupy na riešenie sporov kvôli investíciám. Súkromná spoločnosť sa môže súdiť so štátom, kde investuje, pokiaľ sa cíti poškodená jeho rozhodnutím.

CETA

Skratka CETA označuje Comprehensive Economic and Trade Agreement, čiže komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu s Kanadou. Rokovania o tejto dohode sa skončili v septembri 2017 a podpísaná bola 30. októbra 2016.

Na to, aby mohla vstúpiť do platnosti, ju musí schváliť Európsky parlament. Prvý krok tu predstavuje súhlas výboru pre medzinárodný obchod – ten o dohode hlasuje v utorok 24. januára. Po výbore bude o dohode hlasovať celé parlamentné plénum, podľa všetkého vo februári. Do platnosti by tak mohla vstúpiť už tento rok.

Dohody EU
Platné dohody a dohody čakajúce na podpis alebo ratifikáciu.

 

Ďalšie dohody, o ktorých sa rokovania už skončili

Okrem CETA zavŕšila EÚ niekoľko ďalších rokovaní, no konkrétne dohody ešte nevstúpili do platnosti. Ide o dohody s nasledujúcimi krajinami alebo združeniami:

Viac..  Oprava namiesto výmeny: nové pravidlá EÚ pre udržateľnejšiu spotrebu

Východoafrické spoločenstvo (EAC)

Ekvádor

Singapur

Vietnam

Západná Afrika

Prebiehajúce obchodné rokovania

Už viac ako tri roky sa rokuje o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve medzi EÚ a USA – TTIP. Táto dohoda vyvoláva mnoho obáv a odporu a naráža na viacero politicky citlivých oblastí. Od začiatku rokovaní v júli 2013 prebehlo už pätnásť kôl rokovaní, no doteraz sa nepodarilo dosiahnuť kompromis ohľadne harmonizácie noriem a riešenia investičných sporov.

EÚ okrem toho vyjednáva i s ázijskými krajinami, konkrétne Malajziou, Thajskom, Filipínami, Japonskom, Barmou a Indiou. V Južnej Amerike prebiehajú rokovania s Mexikom a zoskupením Mercosur. S krajinami severnej Afriky a Blízkeho východu (okrem Sýrie) uzatvorila EÚ asociačné dohody, ktoré pokrývajú predovšetkým obchod s tovarom. Rokuje sa o ďalších sektoroch, ako je napríklad liberalizácia služieb či obchodu s poľnohospodárskymi a rybárskymi produktami alebo o priemyselných štandardoch.

Okrem toho sa pokračuje vo vyjednávaniach s Čínou o dohode o partnerstve a spolupráci, no momentálne sú rozhovory dosť spomalené. Pripravuje sa aj dohoda o investíciách a dohoda o ochrane zemepisných označení.

Multilaterálne rokovania

O dohode TiSA, ktorá sa týka obchodu so službami, v súčasnosti rokuje 23 členov Svetovej obchodnej organizácie, medzi ktorými je aj EÚ. Spoločne majú sedemdesiatpercentný podiel na svetovom trhu so službami. Doteraz sa uskutočnilo už štrnásť kôl rokovaní, no ako sa bude postupovať ďalej, je zatiaľ nejasné.

Súhlas Parlamentu

Lisabonská zmluva prijatá v roku 2009 výrazne posilnila právomoci Európskeho parlamentu v obchodnej politike. Na to, aby mohli obchodné dohody medzi EÚ a tretími krajinami vstúpiť do platnosti, je potrebný jeho súhlas. Poslanci už svoje nové právomoci neváhali využiť, keď v roku 2012 odmietli protipirátsku dohodu ACTA.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices