odpad
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Budeme v budúcnosti recyklovať viac?

V utorok 24. januára bude výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie hlasovať o štyroch legislatívnych návrhoch z dielne Komisie týkajúcich sa nakladania s odpadom. Tento tzv. „balík o odpadoch“ je súčasťou priorít, ktoré si inštitúcie EÚ spoločne stanovili na tento rok. Parlament už vo svojich predchádzajúcich uzneseniach nástojil na tom, aby sme si ohľadne recyklácie odpadu stanovili ambicióznejšie ciele. Po utorkovom hlasovaní sa začnú vyjednávania s Komisiu a Radou EÚ.

V súčasnosti sa v EÚ recykluje alebo kompostuje len necelá polovica (44%) komunálneho odpadu. V roku 2004 to bolo len 31%, no do roku 2020 ráta európska legislatíva s cieľom 50%. Aj tak však veľa odpadu skončí na smetiskách alebo v spaľovniach a preto potrebujeme oveľa ambicióznejšie ciele. O nich dnes bude hlasovať parlamentný výbor pre životné prostredie. Na pláne je hlasovanie o štyroch návrhoch, ktoré spolu tvoria takzvaný „balík o odpadoch.“

Balík o odpadoch

Cieľom tohto legislatívne balíka je efektívnejšie narábanie s odpadom. Predstavuje prvý krok k dosiahnutie obehového hospodárstva, kde sa veci recyklujú alebo opätovne využívajú.

Lepšie narábanie s odpadom je dobré nielen pre životné prostredie a naše zdravie, ale aj pre hospodárstvo, „odpad“ má totiž niekedy vyčísliteľnú hodnotu. Ak by sa napríklad vyzbieralo 95% starých mobilných telefónov, ušetrili by sa tým náklady na materiál vo výške viac ako miliardy eur ročne.

Legislatívny balík, o ktorom sa bude hlasovať, obsahuje štyri návrhy smerníc. Týkajú sa odpadu všeobecne, skládok, obalov a starých áut, bateriek, akumulátorov a elektroniky.

Komunálny odpad 

Produkujú ho najmä domácnosti a tvorí približne desatinu všetkého odpadu v EÚ. Medzi rokmi 2004 a 2014 sa jeho množstvo v EÚ znížilo o 3%. No nie vo všetkých krajinách to bolo rovnaké. Napríklad v Dánsku sa jeho objem na občana podstatne zvýšil, zatiaľ čo v Španielsku to bol presný opak. Hľadať za tým pravdepodobne treba hospodársku krízu, ktorá ľudí donútila prehodnotiť svoje nákupné správanie. A ako je to na Slovensku? Zatiaľ čo v roku 2004 vyprodukoval každý obyvateľ Slovenska 261 kg odpadu, v roku 2014 to bolo až 321, čo predstavuje nárast až o 23%.

Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Skládky

V EÚ je v súčasnosti zakázané ukladať nespracovaný odpad na skládky. A pomer rozložiteľného komunálneho odpadu by na smetiskách nemal prekročiť 35%. Viaceré krajiny však tieto ciele stála nespĺňajú a 16 krajín vrátane Slovenska má udelené výnimky.

Krajiny ako Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Nemecko, Holandsko a Švédsko neuložili v roku 2014 na skládky žiadny komunálny odpad. Iné krajiny, ako napríklad Cyprus, Chorvátsko, Grécko, Lotyšsko a Malta stále vyhadzujú na smetiská viac ako tri štvrtiny komunálneho odpadu. Komisia navrhuje, aby sa do roku 2030 obmedzil jeho podiel na skládkach na 10%.

Obaly

V EÚ sa obaly vyrábajú najmä z papiera, kartónu, skla, plastu, dreva a kovu, pričom plastové a drevené obaly sa recyklujú najmenej. Na Slovensku sa recykluje takmer 70% obalov, prvenstvo má papier, hneď na to nasleduje sklo a kovy. Plastových obalov sa recykluje len niečo viac ako polovica a drevených obalov menej ako 40%.

Keď už hovoríme o odpade, spomenúť treba aj staré autá, elektroniku alebo batérie. Z tých sa v roku 2013 recyklovalo len 40%.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices