humanitarna pomoc
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky dvor audítorov: Núdzová reakcia EÚ na katastrofy je dobre koordinovaná

Ako vyplýva z novej správy Európskeho dvora audítorov, núdzová reakcia EÚ na prírodné katastrofy a rozsiahle prepuknutia chorôb vo svete je spravidla dobre koordinovaná.

Audítori preskúmali mechanizmus Európskej únie v civilnej ochrany (UCPM), ktorý riadi Európska komisia a ktorý existuje na koordinovanie reakcií na katastrofy na celom svete. Zaoberali sa tromi nedávnymi medzinárodnými katastrofami, pri ktorých bol aktivovaný mechanizmus: záplavy v Bosne a Hercegovine v roku 2014, epidémia vírusového ochorenia ebola v období 2014 až 2016 a zemetrasenie v Nepále v roku 2015.

Dospeli k záveru, že riadenie Komisie prostredníctvom jej Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie, ktoré funguje 24 hodín denne 7 dní v týždni, bolo vo všeobecnosti účinné. Aktivácia UCPM bola vo všeobecnosti včasná a tímy civilnej ochrany EÚ uľahčovali koordináciu na mieste s tímami účastníckych štátov. Táto práca bola účinnejšia prostredníctvom rozsiahleho šírenia informácií.

Audítori zistili, že koordinácia medzi oddeleniami Komisie, ako aj s inými orgánmi EÚ a mimo EÚ bola inkluzívna. Komisia tiež rešpektovala celkovú vedúcu úlohu OSN a prijala opatrenia na zabezpečenie hladkého prechodu do fázy obnovy po katastrofách.

„Keď dôjde ku katastrofe, je potrebné rýchlo reagovať. Dobré zvládanie katastrof zachraňuje životy a účinná koordinácia medzi jednotlivými subjektmi, ako sme zistili v týchto prípadoch, je zásadná pre úspešnú prípravu a reakciu na katastrofy,” uviedol Hans Gustaf Wessberg, člen Európskeho dvora zodpovedný za túto správu. „Koordinačná úloha Komisie a jej krízové centrum, ktoré je v neustálej prevádzke, sú dobrými príkladmi pridanej hodnoty európskej spolupráce.”

Audítori našli oblasti, ktoré možno ďalej zlepšiť. Vydali tieto odporúčania pre Komisiu:

Viac..  Monitor vzdelávania a odbornej prípravy Európskej komisie za rok 2023

• určiť spôsob, ako získať viac času v počiatočných fázach katastrof a počas výberu SK 2 a nasadzovania tímov civilnej ochrany EÚ,

• rozvinúť platformu na komunikáciu a informácie o katastrofách na zlepšenie prehľadu o poskytnutej a požadovanej pomoci v snahe umožniť lepšie sledovať priority a posilniť používateľskú ústretovosť,

• zlepšiť koordináciu na mieste tým, že zlepší predkladanie správ, bude pracovať s expertmi riaditeľstva pre humanitárnu pomoc a bude viac zapájať delegácie EÚ;

• zlepšiť predkladanie správ a povinnosť zodpovedať sa tým, že zautomatizuje vypracovanie štatistík a ukazovateľov.

Okrem toho pri budúcich mimoriadnych situáciách so zdravotnými dôsledkami pre verejnosť by Komisia mala spolupracovať s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb a posúdiť, ako optimalizovať mechanizmy na nasadzovanie expertov na dané choroby mimo EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices