malmstrom
Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmström. HOTO: © European Union.

Svetová obchodná organizácia rozhodla v spore o ruských clách na ľahké úžitkové vozidlá v prospech EÚ

Porota Svetovej obchodnej organizácie (WTO) vyhlásila ruské antidumpingové clá, ktoré bránia vývozu talianskych a nemeckých ľahkých úžitkových vozidiel, za nezákonné.

Porota rozhodla, že Rusko nedodržalo viacero pravidiel WTO, keď v roku 2013 zaviedlo antidumpingové clá vo výške od 23 % do takmer 30 %, ktoré postihujú vývoz talianskych a nemeckých vozidiel.

Ide len o jeden príklad z mnohých opatrení, ktoré Rusko prijalo v posledných rokoch proti vývozom z EÚ. Porota vo svojich zisteniach pripomína Rusku, že svoje medzinárodné záväzky nemôže ignorovať.

„Vítam toto veľmi jasné rozhodnutie WTO, ktorým sa odsudzuje jedno z nekalých, protekcionistických a protisúťažných opatrení, ktoré dnes v Rusku platia. Clá na ľahké úžitkové vozidlá nie sú v súlade so záväzkami, ktoré Rusko prijalo v čase pristúpenia k WTO. Tieto opatrenia sa teraz musia zrušiť. Dúfam, že si bude Rusko ctiť svoje medzinárodné záväzky a bez ďalšieho odkladu naplní toto rozhodnutie, povedala komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová.

Porota potvrdila stanovisko EÚ vo všetkých procedurálnych otázkach a uznala viaceré nezrovnalosti v ruskej analýze, ktorá viedla k zavedeniu ciel. Ruské orgány zo svojich výpočtov vylúčili niektorých domácich výrobcov, následkom čoho je ich analýza ujmy, ktorá údajne vzniká domácemu výrobnému odvetviu, založená na nerealistických údajoch. Pri posudzovaní účinkov údajného dumpingu ruské orgány nezohľadnili ani ďalší faktor: nadmernú kapacitu v ruskom odvetví ľahkých úžitkových vozidiel, ktorá v tom čase predstavovala sedemnásobok objemu reálne predávaného na ruskom trhu.

Strany majú 60 dní na to, aby sa proti rozhodnutiu odvolali. V opačnom prípade sa od Ruska bude očakávať, že svoje antidumpingové clá na takéto vozidlá z EÚ zruší.

Súvislosti

Antidumpingové clá na ľahké úžitkové vozidlá boli zavedené v máji 2013 a sú zamerané proti dovozom z Nemecka, Talianska a Turecka.

Viac..  Členské krajiny o tri roky predĺžili globálny režim sankcií EÚ

Opatrenia sa týkajú ľahkých úžitkových vozidiel s hmotnosťou 2,8 až 3,5 tony, dodávkového typu, s naftovými motormi s objemom valcov nepresahujúcim 3,000 cm3, a určených na prepravu nákladu maximálnej hmotnosti dve tony alebo na kombinovanú prepravu nákladu a cestujúcich.

Opatrenia prijala Eurázijská hospodárska únia a v súčasnosti sa uplatňujú na dovoz do všetkých jej krajín, t. j. do Arménska, Bieloruska, Kazachstanu, Kirgizska a Ruska. V prípade zrušenia opatrení prestanú tieto antidumpingové clá existovať, a to pri dovoze z uvedených členských štátov EÚ do ktorejkoľvek členskej krajiny Euroázijskej hospodárskej únie.

Vec sa týka konkrétne Ruska, keďže v roku 2014, keď sa EÚ v tejto veci obrátila na WTO, bolo Rusko jediným členom Euroázijskej hospodárskej únie, ktorý bol viazaný pravidlami WTO.

Tento prípad je jedným zo štyroch sporov v rámci WTO, ktoré EÚ musela začať proti Rusku po jeho pristúpení k WTO. Ostatné prípady sa týkajú zákazu dovozu ošípaných a výrobkov z bravčového mäsa, nadmerných ciel na dovoz papiera a iných výrobkov a recyklačného poplatku pre autá. Pokiaľ ide o nadmerné clá a o zákaz dovozu bravčového mäsa, dve poroty WTO v roku 2016 rozhodli, že ruské opatrenia porušujú pravidlá WTO.

O dac

Odporúčame pozrieť

Dodávky ruského plynu do Európy klesli v prvej polovici novembra o takmer 7 %

Denné dodávky plynu do Európy od ruského plynárenského koncernu Gazprom klesli za prvú polovicu novembra …

Consent choices