ochrana osobnych udajov
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ sprísňuje pravidlá ochrany osobných údajov

Len 15% ľudí má pocit, že má úplnú kontrolu nad informáciami, ktoré poskytuje online. Európska komisia aj kvôli väčšej ochrane osobných údajov sprísnila pravidlá, ktoré začnú platiť od mája 2018. Tie zaručia, že občania budú mať väčšiu kontrolu nad svojimi údajmi a podniky budú využívať výhody za rovnakých podmienok.

Ide o jeden súbor pravidiel pre všetky spoločnosti pôsobiace v EÚ bez ohľadu na to, kde majú sídlo. Namiesto spleti 28 rôznych národných pravidiel tu bude 1 sada európskych pravidiel, čo zníži náklady pre podniky a odbúra byrokratickú záťaž.

„Mali by sme lepšie dbať na to, aké stopy v digitálnom svete po sebe zanechávame a uvedomiť si, že naše údaje môžu byť aj zneužité. Tak ako zneužívanie údajov nepozná hranice, tak aj výmena údajov medzi políciou a súdmi musí prebiehať na európskej úrovni a za prísnych podmienok. Lepšia ochrana dát pomôže aj pri dobudovaní jednotného digitálneho trhu v EÚ a využívaní internetu a moderných informačných technológií. Jasné a jednotné pravidlá zvýšia dôveru zákazníkov pri používaní online služieb a spoločnosti získajú väčšiu právnu istotu.” uviedol pri tejto príležitosti vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

O čom budú prísnejšie pravidlá:

  • Ochrana bude zabezpečená bez ohľadu na to kde sú  osobné údaje uložené alebo kde sa s nimi narába. Akonáhle má nejaká zahraničná spoločnosť sídlo v EU bude musieť tieto pravidlá dodržiavať.
  • jednoduchší prístup k vlastným údajom:jednotlivci budú mať viac informácií o tom, ako sa údaje spracúvajú, a tieto informácie by mali byť dostupné v jasnej a zrozumiteľnej forme,
  • právo na prenosnosť údajov:bude jednoduchšie prenášať osobné údaje medzi poskytovateľmi služieb (napr. preniesť fotoalbumy s jednej soc. siete do druhej)
  • jasnejšie vymedzené „právo byť zabudnutý“: ak už nebudete chcieť, aby sa vaše údaje ďalej spracúvali, môžete požiadať o ich zmazanie a spracovateľ vám bude musieť vyhovieť
  • právo vedieť, kedy došlo k preniknutiu do vašich údajov: napríklad podniky a organizácie musia oznámiť vnútroštátnemu orgánu dohľadu závažné porušenie ochrany údajov čo najskôr, aby používatelia mohli urobiť potrebné opatrenia.
  • Spoločnosti nad 250 zamestnancov, ako aj spoločnosti, ktoré masívne spracovávajú osobné údaje budú musieť určiť zamestnanca, ktorý sa bude venovať ochrane osobných údajov
Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Nový program STEP podporí strategické technológie pre EÚ

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices