europsky parlament
Európsky parlament. PHOTO: © European Union- EP.

PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť bude najmä Energetickú úniu a Erasmus+

Rozprava o zákaze vstupu do USA pre občanov siedmich krajín

Lídri politických skupín v Európskom parlamente budú v stredu po zahájení plenárneho zasadnutia diskutovať o obmedzeniach vstupu na územie USA zavedených na základe výkonného nariadenia prezidenta Donalda Trumpa. Rozprava bude zaradená do programu schôdze v stredu po jej otvorení.

Budovanie energetickej únie: Rozprava o ďalšom postupe

Poslanci budú v stredu od 15h00 diskutovať s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom o druhej správe o stave budovania energetickej únie.  

Výzva na automatické uznávanie cezhraničných adopcií

Európska komisia by mala so zreteľom na najlepší záujem dieťaťa navrhnúť legislatívu, ktorá by členské štáty zaviazala k automatickému vzájomnému uznávaniu vnútroštátnych osvedčení o osvojení dieťaťa. Uvádza to návrh legislatívneho uznesenia, o ktorom budú poslanci diskutovať a hlasovať vo štvrtok. Predložený text tiež odporúča zavedenie európskeho osvedčenia o osvojení, ktoré by malo proces automatického uznávania adopcií urýchliť.

Zrušenie vízovej povinnosti pre občanov Gruzínska: Konečné hlasovanie EP
Návrh legislatívy, ktorá občanom Gruzínska umožní v prípade krátkodobých pobytov bezvízový prístup na územie EÚ, bude vo štvrtok predložený poslancom na konečné schválenie. Držitelia gruzínskych biometrických pasov by podľa nových pravidiel mohli bez víz zotrvať v schengenskom priestore za účelom napríklad dovolenky či pracovnej cesty maximálne 90 dní v rámci 180-dňového obdobia. Zrušenie vízovej povinnosti neumožní občanom Gruzínska zamestnať sa v krajinách EÚ.  

Rozprava o riešeniach migrácie v Stredomorí

Poslanci pravdepodobne do programu zasadnutia zaradia rozpravu, v rámci ktorej sa vyjadria k možnostiam obmedzenia rastúcej migrácie v centrálnej časti Stredozemného mora. 

Viac..  EÚ chce dohodu o dovoze ocele a hliníka do USA do konca roka

Erasmus+: Poslanci budú požadovať viac prostriedkov pre mládežnícke organizácie a učňov 

Možnosť zakúsiť vzdelávanie v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+ musí byť dostupná všetkým mladým ľuďom, nie iba univerzitným študentom, uvádza sa v návrhu uznesenia, o ktorom bude EP hlasovať vo štvrtok. S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých a zohľadniť zvýšený počet žiadostí zo strany mládežníckych organizácii budú poslanci požadovať väčšiu rozpočtovú flexibilitu programu. Zdôraznia tiež potrebu zvýšiť účasť ľudí v praktickej odbornej príprave, napríklad učňov. 

Ďalšie body programu

Bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v dohode o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Situácia v Južnom Sudáne (rozprava v stredu)

Kríza právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Udržateľné riadenie vonkajších rybárskych flotíl (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (rozprava v stredu)

Integrovaný prístup k politike v oblasti športu: dobrá správa, dostupnosť a čestnosť (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

O dac

Odporúčame pozrieť

erasmus

Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ podporil v roku 2022 približne …

Consent choices