mariya gabriel
Mariya Gabriel. PHOTO: © European Union 2016. Spravodajkyňa uznesenia.

Poslanci žiadajú automatické uznávanie adopcií v celej EÚ

Európska komisia by mala so zreteľom na najlepší záujem dieťaťa predložiť návrh legislatívy, ktorá by členské štáty zaviazala k automatickému vzájomnému uznávaniu vnútroštátnych osvedčení o osvojení dieťaťa. Vyplýva to z legislatívneho uznesenia, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci tiež odporúčajú zaviesť európske osvedčenie o osvojení, ktoré by malo proces automatického uznávania adopcií urýchliť.

Uznesenie, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 533 (za): 41 (proti): 72 (zdržalo sa hlasovania), vyzýva Komisiu, aby predložila návrh pravidiel automatického celoúniového uznávania vnútroštátnych adopcií. Ide o prípady, keď sú adoptívni rodičia a osvojené deti rezidentmi toho istého členského štátu. Haagsky dohovor síce požaduje automatické uznávanie adopcií vo všetkých signatárskych štátoch, vrátane každého členského štátu EÚ, avšak len v prípadoch, keď adoptívni rodičia osvojeného dieťaťa pochádzajú z odlišných štátov.

Európske osvedčenie a osvedčené postupy

Poslanci s cieľom urýchliť automatické uznávanie vnútroštátnych adopcií inými krajinami EÚ navrhujú zavedenie európskeho osvedčenia o osvojení. Vyzývajú tiež na stanovenie spoločných minimálnych štandardov, nie však vo forme právne záväzných právnych predpisov, ale všeobecných usmernení založených na osvedčených postupoch.

Spravodajca uznesenia, poslanec Tadeusz Zwiefka, (EPP, PL), uviedol: „Každé osvojenie by malo byť vykonané v najlepšom záujme dieťaťa, berúc do úvahy špecifické okolnosti každého prípadu. Keďže adopcia by mala dieťaťu zabezpečiť milujúce, starostlivé a stabilné prostredie, vyzývame Európsku komisiu, aby podnikla kroky v oblasti uznávania domácich osvedčení o osvojení tak, aby mali rodiny s adoptovanými deťmi právnu istotu aj keď sa presťahujú do iného členského štátu.”

Viac..  EÚ: V roku 2022 opäť došlo k nárastu antimikrobiálnej rezistencie

Odstránenie byrokratických prekážok

Rodiny, ktoré si osvojili dieťa vo svojom členskom štáte, dodnes narážajú na právne a administratívne prekážky v prípade, ak sa presťahujú do inej krajiny v rámci EÚ. Adoptívni rodičia môžu mať bez dodatočných právnych krokov v novom členskom štáte problém napríklad pri zápise nimi osvojeného dieťaťa do školy, na prekážky môžu naraziť aj v zariadeniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť.

K schválenému textu legislatívneho uznesenia sa teraz musí vyjadriť Európska komisia. Ak napriek odporúčaniu EP nepredloží legislatívny návrh, svoje nekonanie bude musieť verejne zdôvodniť.

Uznesenie sa týka iba vzťahu medzi adoptívnym rodičom a osvojeným dieťaťom. Členské štáty nevyzýva na uznanie akejkoľvek formy spolužitia medzi adoptívnymi rodičmi dieťaťa.

O red

Odporúčame pozrieť

Vladimír Maňka

Vladimír Maňka: Je v záujme rodičov získať pred odchodom zo svojej krajiny dostatok informácií o sociálno-právnej ochrane dieťaťa iného členského štátu

Na neschopnosť členských štátov vzájomne spolupracovať a ochrániť najlepší záujem dieťaťa pri cezhraničných sporoch o …

Consent choices