roaming
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Predstavitelia troch európskych inštitúcií sa dohodli na maximálnych príplatkoch za volanie zo zahraničia

Zrušenie poplatkov za mobilný roaming pre spotrebiteľov do leta sa zabezpečí prudkým poklesom maximálnych veľkoobchodných cien za roaming. Predsedníctvo Rady dosiahlo 31. januára 2017 s Európskym parlamentom predbežnú dohodu o nových stropoch veľkoobchodných cien, ktoré budú približne o 90 % nižšie ako ceny v súčasnosti. Právny predpis upravujúci reformu veľkoobchodných cien za roaming je posledným predpisom, ktorý je potrebný na to, aby sa 15. júna 2017 mohli zrušiť maloobchodné poplatky za roaming. Túto neformálnu dohodu ešte musia potvrdiť členské štáty EÚ a celý Parlament.

Reformou sa stanovuje, koľko si môžu prevádzkovatelia navzájom účtovať za používanie svojich sietí na poskytovanie roamingových služieb. Nové stropy cien musia byť dostatočne nízke na to, aby prevádzkovatelia mohli svojim zákazníkom ponúkať roaming bez príplatkov a bez zvýšenia domácich cien. Zároveň musia byť dostatočne vysoké na to, aby boli prevádzkovatelia v navštívených krajinách schopní pokryť svoje náklady bez zvýšenia svojich domácich maloobchodných cien. Okrem toho, stropy cien by mali byť stanovené tak, aby bolo aj naďalej možné vykonávať údržbu a modernizáciu sietí, aby ľudia mohli všade využívať bezproblémové pripojenie – z najfrekventovanejších dovolenkových oblastí do najvzdialenejších regiónov Európe.

Keďže využívanie údajov rástlo v posledných rokoch exponenciálne a očakáva sa, že tento nárast bude pokračovať, najdôležitejšou súčasťou reformy je nový strop cien za prenos údajov. V súvislosti so zrušením poplatkov za roaming sa tiež očakáva prudký nárast používania údajov v zahraničí, pretože spotrebitelia už nebudú musieť vyhľadávať prístupové body (hotspots) k službám WiFi, aby si zabezpečili cenovo dostupné surfovanie.

Dr. Emmanuel Mallia, maltský minister pre konkurencieschopnosť, digitálne a námorné hospodárstvo a hospodárstvo služieb uviedol: „Rýchle dosiahnutie dohody o veľkoobchodných cenách za roaming bolo pre maltské predsedníctvo najvyššou prioritou. Rozhodnutie je posledným krokom v procese, ktorý sa začal pred desiatimi rokmi. Od budúceho leta budú môcť naši občania na svojich cestách kdekoľvek v Európe telefonovať, zasielať textové správy, surfovať a zostať prepojení. Roaming za vnútroštátne ceny sa stal skutočnosťou.“

Stropy cien za veľkoobchodné roamingové služby

V súlade s dohodou klesne 15. júna 2017 maximálny veľkoobchodný poplatok za prenos údajov z terajšieho stropu 50 EUR/GB na 7,7 EUR/GB a následne sa bude postupne znižovať: od 1. januára 2018 bude maximálny poplatok 6,0 EUR/GB, od 1. januára 2019 to bude 4,5 EUR/GB, od 1. januára 2020 bude 3,5 EUR/GB, od 1. januára 2021 bude 3,0 EUR/GB a napokon od 1. januára 2022 bude 2,5 EUR/GB.

Viac..  EÚ nepotrebuje predĺžiť dohodu o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu

Toto postupné znižovanie stropov cien za prenos údajov odráža očakávania, že zvýšeným využívaním služieb za mobilný prenos údajov v kombinácii s väčšími úsporami z rozsahu, novými technológiami a efektívnou hospodárskou súťažou sa v nadchádzajúcich rokoch znížia náklady za poskytovanie veľkoobchodných roamingových služieb. Týmto dohodnutým prístupom sa umožnilo výrazne znížiť stropy cien v porovnaní s pevne stanoveným stropom 8,5 EUR/GB, ktorý pôvodne navrhovala Komisia, pričom je pre podniky naďalej možné, aby investovali do nadchádzajúcej piatej generácie mobilných sietí (5G).

Maximálny veľkoobchodný príplatok za hlasové volania sa 15. júna 2017 zníži z 0,05 EUR/min na 0,032 EUR/min. Strop cien za textové správy sa zníži z 0,02 EUR na 0,01 EUR za správu.

Uvedenými novými úrovňami stropov cien sa spolu s politikou primeraného maloobchodného využívania pomôže zabezpečiť udržateľné odstránenie poplatkov za roaming v celej EÚ.

Preskúmanie pravidiel každé dva roky

Komisia bude musieť každé dva roky predložiť správu o fungovaní týchto pravidiel a v prípade potreby navrhnúť nové stropy cien. Prvá správa sa má predložiť do 15. decembra 2019.

Ďalšie kroky

Predsedníctvo v nadchádzajúcich týždňoch predloží výsledok rokovaní na schválenie členskými štátmi. Nové pravidlá sa musia zaviesť do 15. júna 2017, aby sa poplatky za roaming mohli zrušiť, ako sa stanovuje v nariadení o roamingu prijatom v roku 2015.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Odhalenie špiónky aj podpora 50 miliárd eur. Europarlament zhodnotil dva roky vojny

Už sú to dva roky od agresívneho napadnutia Ukrajiny Ruskom. Toto dvojročné obdobie bilancoval už …

Consent choices