Austria. Syrian refugee child.
Sýrčania v utečeneckom tábere. PHOTO: Europarl.europa.eu

Migrácia môže pomôcť Európskemu hospodárstvu. Parlament ale najskôr musí upraviť azylový systém

Európska odpoveď na neľahkú utečeneckú situáciu otriasla základmi Európskej únie a spochybnila jej hlavné hodnoty. V dôsledku geografickej polohy na vonkajších hraniciach EÚ sa o väčšinu migrantov musí postarať len zopár európskych krajín. Ostatné členské štáty však prejavujú solidaritu len zdráhavo.

Prioritou EÚ na rok 2017 j zlepšenie tejto situácie. Preto sa Európsky parlament dôrazne zasadzuje za reformu Spoločného európskeho azylového systému s cieľom zlepšiť proces preverovania tisícky žiadostí o vnútroštátnu ochranu a definovať lepšie normy prijímania utečencov v celej Európe.

EÚ chce spravodlivejšie rozložiť žiadateľov o azyl v členských štátoch a zároveň zaistiť ľuďom, ktorí unikajú pred vojnou a konfliktami, právo na vnútroštátnu ochranu.  Pracuje aj na tvorbe zrozumiteľnejších pravidiel pri spracúvaní žiadostí o azyl a nastavení jednotných pravidiel pri uznávaní štatútu a práv utečencom.

No migrácia nie je len o poskytnutí útočiska prenasledovaným, no pomáha aj zabezpečiť hospodársku budúcnosť EÚ. Podľa najnovších údajov čelia členské štáty EÚ nedostatku pracovnej sily vo viacerých kľúčových oblastiach.

V roku 2020 bude v EÚ chýbať milión pracovníkov v zdravotníctve a v odvetví informačných a komunikačných technológií  bude 756 000 voľných pracovných miest. Preto niekoľko krajín EÚ, napríklad Nemecko, čoraz častejšie využíva systém modrých kariet, ako ho Európsky parlament prijal v roku 2008.

V rokoch 2012 až 2014 vydalo Nemecko 26 272 pracovných povolení a povolení na pobyt. Tie umožňujú vysoko kvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín uchádzať sa o pracovné miesta u zamestnávateľov z EÚ.

Viac..  Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Systém modrých kariet je krokom správnym smerom, no dá sa zlepšiť. Poslanci Európskeho parlamentu hľadajú spôsob jeho modernizácie  v rámci širšej reformy migračných pravidiel EÚ.

 

O oma

Odporúčame pozrieť

EK dá členským štátom podporu vyše 250 miliónov eur na posilnenie riadenia migračných tokov

Vzhľadom na rastúce migračné výzvy, ktoré vedú k vysokému počtu príchodov cez všetky trasy, sa …

Consent choices