europsky parlament
Plenárne zasadnutie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union- EP.

PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť bude najmä CETU a opatrenia proti terorizmu

CETA: Konečné hlasovanie o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou

Poslanci Európskeho parlamentu budú v stredu ostatnýkrát diskutovať a hlasovať o Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou (CETA). Dohoda, ktorej cieľom je zintenzívniť obchodnú výmenu tovarov a služieb a zvýšiť investičné toky, môže vstúpiť do platnosti až po jej schválení Európskym parlamentom.

CETA a vzťahy EÚ-Kanada: Príhovor kanadského premiéra Justina Trudeaua v Európskom parlamente

Vzťahy medzi EÚ a Kanadou budú hlavnou témou prejavu predsedu kanadskej vlády Justina Trudeaua, ktorý sa prihovorí poslancom vo štvrtok o 11h. Justin Trudeau bude vôbec prvým kanadským premiérom, ktorý zavíta do Európskeho parlamentu.

Nová protiteroristická legislatíva zameraná na zahraničných bojovníkov a osamelých vlkov

V snahe bojovať s rastúcou hrozbou teroristických útokov páchaných osamelými vlkmi a zahraničnými bojovníkmi pohybujúcimi sa medzi Úniou a konfliktnými oblasťami za účelom terorizmu budú poslanci vo štvrtok hlasovať o novej úniovej legislatíve, ktorá zadefinuje ako trestné aj činy smerujúce k príprave teroristických útokov.

Boj proti terorizmu: Sprísnenie kontrol na vonkajších hraniciach EÚ
Osoby vstupujúce alebo opúšťajúce územie EÚ, bez ohľadu na to, či ide o občanov Únie alebo tretích krajín, by mali v budúcnosti podliehať prísnejším kontrolám. Vyplýva to z navrhovaného nariadenia, o ktorom budú poslanci hlasovať vo štvrtok. Legislatívny text, na ktorom sa EP neformálne dohodol s Radou (ministrov) EÚ, požaduje automatické overenie, či predložený pas nie je evidovaný v databáze stratených a odcudzených dokumentov, a či cestujúci nepredstavuje ohrozenie verejnej bezpečnosti.

ETS: Hlasovanie o výraznejšom znížení emisií skleníkových plynov

Poslanci budú v stredu hlasovať o zavedení prísnejších limitov emisií skleníkových plynov v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami v EÚ (ETS). Parlament s cieľom zvýšiť cenu uhlíka navrhuje zníženie množstva takzvaných obchodovaných uhlíkových kreditov, tzv. emisných povoleniek, o 2,4% každý rok a zdvojnásobenie kapacity trhovej stabilizačnej rezervy (MSR) na rok 2019, ktorá by mala absorbovať prebytok uhlíkových povoleniek na trhu.

Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen v Európskom parlamente

Poslancom sa v utorok napoludnie prihovorí prezident Rakúskej republiky Alexander Van der Bellen. Návšteva Európskeho parlamentu sa uskutoční v rámci  prvej zahraničnej cesty novozvoleného rakúskeho prezidenta. 

Reforma Európskej únie: Vízia Európskeho parlamentu

Riešenie najväčších politických výziev súčasnosti, zvýšenie akcieschopnosti Európskej únie, obnovenie dôvery občanov v európsky projekt a zvýšenie odolnosti eurozóny voči vonkajším šokom. To všetko si v prvom rade vyžaduje plné využívanie nástrojov Lisabonskej zmluvy a prípadne aj hlbšiu reformu Únie, ktorá by jej umožnila konať efektívnejšie. Toto je kľúčové posolstvo troch uznesení zaoberajúcich sa budúcim vývojom EÚ, o ktorých konečnom znení bude plénum hlasovať vo štvrtok.

Viac..  J. Blanár: Sme pripravení na núdzovú podporu ukrajinskej energetickej siete

Roboty a umelá inteligencia: Výzva na zavedenie úniových pravidiel upravujúcich zodpovednosť za škodu
Európska únia potrebuje pravidlá pre rýchlo sa rozvíjajúci sektor robotiky, ktoré by okrem iného zaviedli minimálne etické štandardy a pravidlá zodpovednosti za nehody či vzniknutú škodu napríklad v prípade autonómnych automobilov. Vyplýva to z návrhu legislatívneho uznesenia, o ktorom budú poslanci diskutovať v stredu a hlasovať vo štvrtok.

Bezpečnostná situácia na východnej Ukrajine: Rozprava s Federicou Mogherini

Zhoršujúca sa bezpečnostná situácia na východe Ukrajiny po vypuknutí ťažkých bojov medzi proruskými rebelmi a vládnymi silami v meste Avdijivka, bude v utorok popoludní predmetom rozpravy poslancov so šéfkou zahraničnej politiky EÚ Federicou Mogherini.

Spoplatnenie nemeckých ciest: Poslanci budú od Komisie žiadať vysvetlenie
Poslanci budú vo štvrtok žiadať od Európskej komisie vysvetlenie, ako presne jej dohoda s Nemeckom ohľadom legislatívneho návrhu na zavedenie cestného mýta v krajine odstraňuje diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti, ktorú Nemecku pôvodne vyčítala aj samotná Komisia.

Poslanci budú žiadať okamžitú ochranu oznamovateľov nekalých praktík naprieč EÚ

Európska komisia by mala okamžite predložiť návrh účinného a komplexného európskeho programu ochrany oznamovateľov zneužívania financií EÚ vo verejnom a súkromnom sektore, uvádza sa v návrhu uznesenia, o ktorom budú poslanci diskutovať v pondelok a hlasovať v utorok.

Albánsko a Bosna a Hercegovina: Pokrok v reformnom úsilí za rok 2016

Poslanci budú v utorok diskutovať s komisárom Johannesom Hahnom o pokroku v reformnom úsilí Albánska a Bosny a Hercegoviny za minulý rok. V rozpravách pravdepodobne zdôraznia dôležitosť dôveryhodnej súdnej reformy v Albánsku pre urýchlenie prístupového procesu krajiny k EÚ. Bosnu a Hercegovinu by poslanci mali vyzvať na prekonanie etnických a politických sporov, bez ktorých nebude možné uspieť v procese vyhodnocovania žiadosti o členstvo v EÚ. 

Výzva na zrýchlenie schvaľovacieho procesu nízkorizikových pesticídov

Nízkorizikové biologické pesticídy by mohli nahradiť chemické prípravky na ochranu rastlín, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ich využiteľnosť je však podľa poslancov v súčasnosti v EÚ značne obmedzená, a to aj kvôli pomalému a náročnému procesu certifikácie. Poslanci preto v pondelok vyzvú Európsku komisiu, aby predložila návrh na revíziu aktuálnych pravidiel. Plénum prijme v tejto súvislosti v utorok nelegislatívne uznesenie.

O dac

Odporúčame pozrieť

COP28: EÚ oznámila finančnú podporu 175 miliónov eur na zníženie emisií metánu

Tieto látky, medzi ktoré patrí metán, oxid dusný, neúplne fluórované uhľovodíky a troposférický ozón, sú …

Consent choices