terorizmus
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament schválil novú protiteroristickú legislatívu

Jej cieľom je zintenzívniť boj s rastúcou hrozbou teroristických útokov páchaných osamelými vlkmi a v konfliktných oblastiach bojujúcimi občanmi EÚ.

Nová smernica o boji proti terorizmu aktualizuje súčasné rámcové pravidlá Únie týkajúce sa teroristických trestných činov a rozširuje ich pôsobnosť tak, aby umožnili členským štátom reagovať na nové hrozby.

„Teroristov musíme zastaviť predtým, ako spáchajú útok, a nie vyjadrovať ľútosť nad tým, že k útoku došlo,‟ uviedla spravodajkyňa nových pravidiel, poslankyňa Monika Hohlmeier (EPP, DE). „Podarilo sa nám dosiahnuť rovnováhu medzi posilnením bezpečnosti a prísnym dodržiavaním základných práv, pretože samotná bezpečnosť bez práv nemá zmysel,‟ dodala.

Legislatívne zmeny, na ktorých sa poslanci neformálne dohodli s vyjednávačmi slovenského predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ ešte v novembri 2016, Parlament schválil pomerom hlasov 498 (za): 114 (proti): 29 (zdržalo sa hlasovania).

Smernica kriminalizuje činy súvisiace s prípravou teroristických útokov, medzi ktoré patrí:

  • cesta do zahraničia za účelom pripojenia sa k teroristickej skupine a následný návrat do Únie so zámerom spáchať teroristický útok,
  • nábor za účelom páchania teroristických trestných činov,
  • výcvik a účasť na výcviku za účelom páchania teroristických trestných činov,
  • napomáhanie, navádzanie, podnecovanie a pokus o vykonanie útoku,
  • verejné podnecovanie na páchanie terorizmu alebo jeho glorifikácia,
  • financovanie terorizmu alebo teroristických skupín.

Pomoc obetiam teroristických útokov

Súčasťou novej právnej úpravy sú tiež ustanovenia zamerané na okamžité poskytnutie pomoci obetiam teroristických útokov a ich príbuzným. Členské štáty budú napríklad zodpovedné za zabezpečenie stálej dostupnosti podporných služieb. Tie by okrem iného mali:

  • zabezpečiť okamžitú lekársku a psychologickú podporu pre obete útokov,
  • pomôcť rodinám lokalizovať miesto hospitalizácie ich príbuzného po útoku,
  • poskytnúť obetiam z iných členských štátov pomoc pri návrate do vlasti,
  • poskytnúť obetiam poradenstvo v právnych a finančných záležitostiach týkajúcich sa uplatnenia si nároku na škodu.
Viac..  Europoslanci prijali kľúčové nariadenie v boji proti sexuálnemu obťažovaniu detí

Ďalší postup

Po Európskom parlamente musí znenie novej smernice odobriť aj druhý zákonodarný orgán Únie, teda Rada (ministrov) EÚ, aby mohla byť nová legislatíva zverejnená v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať následne osemnásť mesiacov na transpozíciu nových predpisov do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov.

Smernica nie je automaticky záväzná pre Spojené kráľovstvo a Írsko, ktoré však môžu Európskej komisii oznámiť zámer uplatňovať nové pravidlá aj na svojom území. Dánska sa nová právna úprava netýka.

Parlament schválil aj pravidlá sprísňujúce kontroly na vonkajších hraniciach EÚ s cieľom posilniť vnútornú bezpečnosť Únie.

Reakcie slovenských poslancov

„Najväčším bezpečnostným problémom sú v súčasnosti takzvaní osamelí vlci, ktorí sa zradikalizujú sami. Lepšou spoluprácou bezpečnostných služieb a koordináciou s poskytovateľmi internetových služieb predídeme vzniku možnosti teroristických útokov,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Súvislosti

Nová smernica o boji proti terorizmu, ktorá nahradí v roku 2008 novelizované rámcové rozhodnutie Rady z roku 2002 (2002/475/JHA), reaguje na najnovší vývoj a nové hrozby v oblasti terorizmu, medzi ktoré patrí fenomén zahraničných bojovníkov a osamelých vlkov. Zabezpečiť by tiež mala súlad právnych predpisov členských štátov s medzinárodnými záväzkami a normami, napríklad s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN číslo 2178 a Dodatkovým protokolom k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Taiwan je strategickým spojencom západného sveta

V Bratislave sa uskutočnila GLOBSEC konferencia s názvom „Stredná a východná Európa a Taiwan v …

Consent choices